PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Tuesday, June 24, 2008

Dajjal Laknatullah...

Assalamu'alaikum & Salam sejahtera...

Saya tidak tahu kesahihan kisah ini. Kalau ada sesiapa yang boleh beritahu saya kesahihan cerita ini diucapkan terima kasih. Semoga kisah ini mampu menjadi panduan untuk kita semua...

Dari Abi Umamah Al-Bahiliy, beliau berkata:

"Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu Baginda banyak menyentuh masalah dajjal. Baginda telah bersabda: "Sesungguhnya tidak ada fitnah (kerosakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh dajjal.” Setiap nabi yang diutus oleh Allah SWT ada mengingatkan kaumnya tentang dajjal. Aku adalah Nabi yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi kamu. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya. Dan sebenarnya Allah akan menjaga orang-orang mukmin. Dajjal itu nanti akan datang dari satu tempat antara Syam dan Iraq. Dan akan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat sekali. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu. Di sini akan aku terangkan kepada kamu ciri-ciri dajjal yang belum diterangkan oleh Nabi-Nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya nanti dajjal itu mengaku dirinya sebagai Nabi. Ingatlah, tidak ada Nabi sesudah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahawa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya sedangkan Allah tidak cacat, bahkan tidak sama dengan baru. Dan juga diantara dua mata dajjal itu tertulis K-A-F-I-R yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Di antara fitnah dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurganya sedangkan syurganya itu neraka, yakni panas. Sesiapa diantara kamu yang diseksanya dengan nerakanya, hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, nescaya nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim AS itu menjadi sejuk. Diantara tipu dayanya itu juga dia berkata kepada orang Arab; "Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu?." Orang Arab itu akan berkata: "Tentu.". Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama malah suaranya pun sama. Ibu bapanya berkata kepadanya: "Wahai anakku, ikutlah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu." Diantara tipu dayanya itu juga dia tipu seseorang, yakni dia bunuh dan dia belah dua. Setelah itu dikatakan kepada orang ramai: "Lihatlah apa yang akan aku lakukan terhadap hambaku ini. "Sekarang akan aku hidupkan dia semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup semula. Kemudian dajjal itu bertanya: "Siapa Tuhanmu?" Orang tadi yang kebetulan beriman menjawab: "Tuhanku adalah Allah sedangkan kamu adalah musuh Allah. Kami telah diperingatkan oleh Rasulullah tentang kedatanganmu di akhir zaman." Mendengar yang demikian itu dajjal marah dan cuba membunuhnya lagi tetapi tidak sanggup. Akhirnya mencampakkan orang mukmin tadi kedalam nerakanya. Orang itu telah lulus dalam ujian Allah SWT dan dia termasuk orang yang paling tinggi darjatnya di syurga. Di antara tipu dayanya itu juga dia suruh langit supaya menurunkan hujan, dengan izin Allah SWT tiba-tiba hujan pun turun. Dia suruh supaya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dengan izin Allah SWT tiba-tiba tumbuh. Dajjal tersebut datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakunya sebagai Tuhan, maka disebabkan demikian tanam-tanaman mereka tidak menjadi. Dajjal tersebut pergi ke perkampungan orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampung tersebut mengakunya sebagai Tuhan. Disebabkan demikian Dengan izin Allah SWT hujan pun turun di tempat mereka dan Dengan izin Allah SWT juga tanam-tanaman mereka pun menjadi. Tiada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi dajjal kecuali Makkah dan Madinah kerana kedua-dua kota tersebut dikawal oleh Malaikat. Ketika dajjal datang ke pergunungan di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang munafik kepanasan dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah dan mereka keluar dan pergi bergabung dengan para pengikut dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah.

-ibnumustafa-

No comments: