PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Tuesday, June 24, 2008

Kisah Wahyu Terakhir Kepada Rasulullah S.A.W.

Assalamualaikum & Salam Sejahtera..

Diriwayatkan bahawa surah AI-Maaidah ayat 3 diturunkan pada sesudah waktu asar iaitu pada hari Jumaat di padang Arafah pada musim haji penghabisan [Wada*].

Pada masa itu Rasulullah SAW berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun Rasulullah SAW tidak begitu jelas penerimaannya untuk mengingati isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersandar pada unta beliau, dan unta beliau pun duduk perlahan-lahan.

Setelah itu turun Malaikat Jibril AS dan berkata:

"Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Oleh itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahawa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan kamu."

Sebaik sahaja Malaikat Jibril AS pergi maka Rasulullah SAW pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah SAW pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh Malaikat Jibril AS. Apabila para sahabat mendengar hal yang demikian maka mereka pun gembira sambil berkata:

"Agama kita telah sempurna. Agama kila telah sempuma."

Apabila Abu Bakar RA mendengar keterangan Rasulullah SAW itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya maka ia pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar RA menangis dari pagi hingga ke malam.

Kisah tentang Abu Bakar RA menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain, maka berkumpullah para sahabat di hadapan rumah Abu Bakar RA dan mereka berkata:

"Wahai Abu Bakar, apakah yang telah membuat kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Sepatutnya kamu berasa gembira sebab agama kita telah sempuma."

Mendengarkan pertanyaan dari para sahabat maka Abu Bakar RA pun berkata:

"Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu, tidakkah kamu tahu bahawa apabila sesualu perkara itu telah sempurna maka akan kelihatanlah akan kekurangannya. Dengan turunnya ayat tersebut bahawa ianya menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah SAW. Hasan dan Husin menjadi yatim dan para isteri Nabi menjadi janda."

Selelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar RA maka sedarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar RA, lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain, maka mereka pun terus beritahu Rasulullah SAW tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat:

"Ya Rasulullah SAW, kami baru balik dari rumah Abu Bakar RA dan kami mendapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di hadapan rumah beliau."

Apabila Rasulullah SAW mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah SAW dan dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar RA.

Sebaik sahaja Rasulullah SAW sampai di rumah Abu Bakar RA maka Rasulullah SAW melihat kesemua mereka yang menangis dan bertanya:

"Wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?"

Kemudian Ali KW berkata:

"Ya Rasulullah SAW, Abu Bakar RA mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahawa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar ya Rasulullah?"

Lalu Rasulullah SAW berkata:

"Semua yang dikata oleh Abu Bakar RA adalah benar, dan sesungguhnya masa untuk aku meninggalkan kamu semua telah hampir dekat."

Sebaik sahaja Abu Bakar RA mendengar pengakuan Rasulullah SAW, maka ia pun menangis sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pengsan, sementara Ali KW pula mengeletar seluruh tubuhnya. Dan para sahabat yang lain menangis dengan sekuat-kuat yang mereka mampu. Sehingga gunung-gunung, batu-batu, semua malaikat yang dilangit, cacing-cacing dan semua binatang baik yang di darat mahu-pun yang di laut turut menangis.

Kemudian Rasulullullah SAW bersalam dengan para sahabat satu demi satu dan berwasiat kepada mereka. Kisah Rasulullah SAW mengalami hidup selepas turunnya ayat tersebut, ada yang mengatakan 81 hari, ada pula yang mengatakan beliau hidup sehingga 50 hari selepas turunnya ayat tersebut, ada pula yang mengatakan beliau hidup selama 35 hari dari ayat tersebut diturunkan dan ada pula yang mengatakan 21 hari.

Pada saat sudah dekat ajal Rasulullah SAW, beliau menyuruh Bilal RA azan untuk mengerjakan solat, lalu berkumpul para Muhajirin dan Ansor di masjid Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menunaikan solat dua raka'at bersama semua yang hadir. Setelah selesai mengerjakan solat beliau bangun dan naik ke atas mimbar dan berkata:

"Alhamdulillah, wahai para muslimin, sesungguhnya saya adalah seorang nabi yang diutus dan mengajak orang kepada jalan Allah dengan izinnya. Dan saya ini adalah sebagai saudara kandung kamu, yang kasih sayang pada kamu semua seperti seorang ayah. Oleh itu kalau ada sesiapa yang mempunyai hak untuk menuntut, maka hendaklah ia bangun dan membalasi saya sebelum saya dituntut di hari kiamat."

Rasulullah SAW berkata demikian sebanyak 3 kali kemudian bangunlah seorang lelaki yang bernama 'Ukasyah bin Muhshan dan berkata:

"Demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah SAW, kalau anda tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali sudah tentu saya tidak mahu mengemukakan hal ini."

Lalu 'Ukasyah berkata lagi:

"Sesungguhnya dalam Perang Badar saya bersamamu ya Rasulullah SAW, pada masa itu saya mengikuti unta anda dari belakang, setelah dekat saya pun turun menghampiri anda dengan tujuan supaya saya dapat mencium paha anda, tetapi anda telah mengambil tongkat dan memukul unta anda untuk berjalan cepat, yang mana pada masa itu saya pun anda pukul pada tulang rusuk saya. Oleh itu saya hendak tahu sama ada anda sengaja memukul saya atau hendak memukul unta tersebut."

Rasulullah SAW berkata:

"Wahai 'Ukasyah, Rasulullah SAW sengaja memukul kamu."

Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Bilal RA:

"Wahai Bilal RA, kamu pergi ke rumah Fatimah RA dan ambilkan tongkat aku ke mari."

Bilal RA keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah RA sambil meletakkan tangannya di atas kepala dengan berkata:

"Rasulullah SAW telah menyediakan dirinya untuk dibalas [diqisos]."

Setelah Bilal RA sampai di rumah Fatimah RA maka Bilal RA pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah RA menyahut dengan berkata:

"Siapakah di pintu?."

Lalu Bilal RA berkata:

"Saya Bilal, saya telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil tongkat beliau."

Kemudian Fatimah RA berkata:

"Wahai Bilal RA, untuk apa ayahku minta tongkatnya."

Berkata Bilal RA:

"Wahai Fatimah RA, Rasulullah SAW telah menyediakan dirinya untuk diqisos."

Bertanya Fatimah RA lagi:

"Wahai Bilal RA, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk menqisos Rasulullah SAW?."

Bilal RA tidak menjawab pertanyaan Fatimah RA, sebaik sahaja Fatimah RA memberikan tongkat tersebut, maka Bilal RA pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah SAW.
Setelah Rasulullah SAW menerima tongkat tersebut dari Bilal RA maka beliau pun menyerahkan kepada 'Ukasyah. Melihatkan hal yang demikian maka Abu Bakar RA dan Umar RA tampil ke hadapan sambil berkata:

"Wahai 'Ukasyah, janganlah kamu qisos Baginda SAW tetapi kamu qisoslah kami berdua."

Apabila Rasulullah SAW mendengar kata-kata Abu Bakar RA dan Umar RA maka dengan segera beliau berkata:

"Wahai Abu Bakar RA, Umar RA, duduklah kamu berdua sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua."

Kemudian Ali KW bangun, lalu berkata:

"Wahai 'Ukasyah! Aku adalah orang yang sentiasa berada di samping Rasulullah SAW oleh itu kamu pukullah aku dan janganlah kamu menqisos Rasulullah SAW"

Lalu Rasulullah SAW berkata:

"Wahai Ali KW, duduklah kamu sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu."

Setelah itu Hasan RA dan Husin RA bangun dengan berkata:

"Wahai 'Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu bahawa kami ini adalah cucu Rasulullah SAW, kalau kamu menqisos kami sama dengan kamu menqisos Rasulullah SAW."

Mendengar kata-kata cucunya Rasulullah SAW pun berkata:

"Wahai buah hatiku, duduklah kamu berdua."

Berkata Rasulullah SAW;

"Wahai 'Ukasyah pukullah aku kalau kamu hendak memukul."

Kemudian 'Ukasyah berkata:

"Ya Rasulullah SAW, kamu telah memukul aku sewaktu aku tidak memakai baju."

Maka Rasulullah SAW pun membuka baju, sebaik sahaja Rasulullah SAW membuka baju maka menangislah semua yang hadir.
Sebaik sahaja 'Ukasyah melihat tubuh badan Rasulullah SAW maka ia pun mencium beliau dan berkata;

"Aku tebus dirimu dengan jiwaku, ya Rasulullah SAW. Siapakah yang sanggup memukulmu. Aku melakukan begini adalah sebab aku hendak menyentuh badanmu yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan badanku. Dan Allah SWT menjagaku dari neraka dengan kehormatanmu."

Kemudian Rasulullah SAW berkata:

"Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli syurga, inilah orangnya."

Kemudian semua para jemaah bersalam-salaman atas kegembiraan mereka terhadap peristiwa yang sangat genting itu. Setelah itu para jemaah pun berkata:

"Wahai 'Ukasyah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu, engkau telah memperolehi darjat yang tinggi dan bertemankan Rasulullah SAW di dalam syurga."

Apabila ajal Rasulullah SAW makin hampir maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Siti Aisyah RA dan beliau berkata:

"Selamat datang kamu semua semoga Allah SWT mengasihi kamu semua, aku berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertaqwa kepada Allah SWT dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara aku dengan kamu semua hampir dekat, dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah SWT dan menempatkannya di syurga. Kalau telah sampai ajalku maka hendaklah Ali KW yang memandikanku, Fadhl bin Abas hendaklah menuangkan air dan Usamah bin Zaid hendaklah menolong keduanya. Setelah itu kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku dengan kain yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu kamu semua keluarlah sebentar meninggalkan aku. Pertama yang akan mensolatkan aku ialah Allah SWT, kemudian yang akan mensolatkan aku ialah Jibril AS, kemudian diikuti oleh malaikat Israfil AS, malaikat Mikail AS, dan yang akhir sekali malaikat lzrail AS berserta dengan semua para pembantunya. Setelah itu baru kamu semua masuk beramai-ramai bersolat ke atasku."

Sebaik sahaja para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati itu maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata:

"Ya Rasulullah SAW, kamu adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, yang mana selama ini kamu memberi kekuatan dalam penemuan kami dan sebagai penguasa yang menguruskan perkara kami. Apabila kamu sudah tiada nanti kepada siapakah yang akan kami tanya setiap persoalan yang timbul nanti?"

Kemudian Rasulullah SAW berkata:

"Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat yang satu daripadanya pandai bicara dan yang satu lagi diam sahaja. Yang pandai bicara itu ialah AI-Quran dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada sesuatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada AI-Quran dan Hadithku dan sekiranya hati kamu itu berkeras maka lembutkan dia dengan mengambil pengajaran dari mati."

Setelah Rasulullah SAW berkata demikian, maka sakit Rasulullah SAW bermula. Dalam bulan safar Rasulullah SAW sakit selama 18 hari dan sering diziarahi oleh para sahabat. Dalam sebuah kitab diterangkan bahawa Rasulullah SAW diutus pada hari Isnin dan wafat pada hari Isnin. Pada hari Isnin penyakit Rasulullah SAW bertambah berat, setelah Bilal RA selesaikan azan subuh, maka Bilal RA pun pergi ke rumah Rasulullah SAW. Sesampainya Bilal RA di rumah Rasulullah SAW maka Bilal RA pun memberi salam:

"Assalamualaika ya Rasulullah."

Lalu dijawab oleh Fatimah RA:

"Rasulullah SAW masih sibuk dengan urusan beliau."

Setelah Bilal RA mendengar penjelasan dari Fatimah RA maka Bilal RA. pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah RA itu.

Apabila waktu subuh hampir hendak lupus, lalu Bilal RA pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah SAW dan memberi salam seperti permulaan tadi, kali ini salam Bilal RA telah di dengar oleh Rasulullah SAW dan baginda berkata;

"Masuklah wahai bilal RA, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat, oleh itu kamu suruhlah Abu Bakar RA mengimamkan solat subuh berjemaah dengan mereka yang hadir."

Setelah mendengar kata-kata Rasulullah SAW maka Bilal RA pun berjalan menuju ke masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala dengan berkata:

"Aduh musibah."

Sebaik sahaja Bilal RA sarnpai di masjid maka Bilal RA pun memberitahu Abu Bakar RA tentang apa yang telah Rasulullah SAW katakan kepadanya.

Abu Bakar RA tidak dapat menahan dirinya apabila ia melihat mimbar kosong maka dengan suara yang keras Abu Bakar RA menangis sehingga ia jatuh pengsan. Melihatkan peristiwa ini maka riuh rendah dalam masjid, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah RA;

"Wahai Fatimah apakah yang telah berlaku?"

Maka Fatimah RA pun berkata:

"Kekecohan kaum muslimin, sebab dirimu tidak pergi ke masjid."

Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali RA dan Fadhl bin Abas, lalu Rasulullah SAW bersandar kepada kedua mereka dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah SAW sampai di masjid maka beliau pun bersolat subuh bersama dengan para jemaah.

Setelah selesai solat subuh maka Rasulullah SAW pun berkata:


"Wahai kaum muslimin, kamu semua sentiasa dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah SWT, oleh itu hendaklah kamu semua bertaqwa kepada Allah SWT dan mengerjakan segala perintahnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua, dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat dan hari terakhir aku di dunia."

Setelah berkata demikian maka Rasulullah SAW pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Malaikat lzrail AS:

"Wahai lzrail AS, pergilah kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik rupa, dan apabila kamu hendak mencabut rohnya maka hendaklah kamu melakukan dengan cara yang paling lembut sekali. Apabila kamu pergi ke rumahnya maka minta izinlah lerlebih dahulu, kalau ia izinkan kamu masuk, maka masukilah kamu ke rumahnya dan kalau ia tidak izinkan kamu masuk maka hendaklah kamu kembali padaku."

Sebaik sahaja Malaikat lzrail AS mendapat perintah dari Allah SWT maka Malaikal lzrail AS pun turun dengan menyerupai orang Arab Badwi. Setelah Malaikat lzrail AS sampai di hadapan rumah Rasulullah SAW maka ia pun memberi salam:

"Assalamualaikum yaa ahia baitin nubuwwati wa ma danir risaalati a adkhulu?"

(Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu semua sekalian, wahai penghuni rumah nabi dan sumber risalah, bolehkan saya masuk?)

Apabila Fatimah RA mendengar orang memberi salam maka ia-pun berkata;

"Wahai hamba Allah, Rasulullah SAW sedang sibuk sebab sakitnya yang semakin berat."

Kemudian Malaikat lzrail AS berkata lagi seperti dipermulaannya, dan kali ini seruan malaikat itu telah didengar oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah RA:

"Wahai Fatimah, siapakah di depan pintu itu."

Maka Fatimah RA pun berkata:

"Ya Rasulullah SAW, ada seorang Arab badwi memanggilmu, dan aku telah katakan kepadanya bahawa kamu sedang sibuk sebab sakit, sebaliknya dia memandangmu dengan tajam sehingga aku merasa menggigil seluruh badanku."

Kemudian Rasulullah SAW berkata;

"Wahai Fatimah, tahukah kamu siapakah orang itu?"

Jawab Fatimah;

"Tidak ayahku."

Maka jawab Rasulullah SAW;

"Dia adalah Malaikat lzrail AS, Malaikat yang akan memutuskan segala macam nafsu syahwat yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan kubur."

Fatimah RA tidak dapat menahan air matanya lagi setelah mengetahui bahawa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir, dia menangis sepuas-puasnya.

Apabila Rasulullah SAW mendengar tangisan Fatimah RA maka beliau pun berkata:

"Janganlah kamu menangis wahai Fatimah, engkaulah orang yang pertama dalam keluargaku akan bertemu dengan aku."

Kemudian Rasulullah SAW pun menjemput Malaikat lzrail AS masuk. Maka Malaikat lzrail AS pun masuk dengan mengucap:

"Assalamualaika Ya Rasulullah."

Lalu Rasulullah SAW menjawab:

"Waalaikassalamu, wahai lzrail AS engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut rohku?"

Maka berkata Malaikat lzrail AS:

"Kedatanganku adalah untuk menziarahimu dan untuk mencabut rohmu, itupun kalau kamu izinkan, kalau kamu tidak izinkan maka aku akan kembali."

Berkata Rasulullah SAW:

"Wahai lzrail AS, di manakah kamu tinggalkan Jibril AS?"

Berkata lzrail AS:

"Saya tinggalkan Jibril AS di langit dunia, semua para malaikat sedang memuliakan dia."

Tidak beberapa saat kemudian Jibril AS pun turun dan duduk dekat di kepala Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW melihat kedatangan Jibril AS maka Rasulullah SAW pun berkata:

"Wahai Jibril AS, tahukah kamu bahawa ajalku sudah dekat"

Berkata Jibril AS:

"Ya aku memang tahu."

Rasulullah SAW bertanya lagi:

"Wahai Jibril AS, beritahu kepadaku kemuliaan yang menggembirakan aku disisi Allah SWT."

Berkata Jibril AS:

"Sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka, para malaikat bersusun rapi menanti rohmu dilangit. Kesemua pintu-pintu syurga telah dibuka, dan kesemua para bidadari sudah berhias menanti kehadiran rohmu."

Berkata Rasulullah SAW:

"Alhamdulillah, sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti."

Berkata Jibril AS:

"Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: "Sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam syurga sebelum engkau masuk terlebih dahulu, dan aku juga melarang semua umat memasuki syurga sebelum umatmu memasuki syurga."

Berkata Rasulullah SAW:

"Sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku."

Kemudian Rasulullah SAW berkata:

"Wahai lzrail AS, dekatlah kamu kepadaku."

Selelah itu Malaikat lzrail AS pun memulakan tugasnya, apabila rohnya sampai pada pusat, maka Rasulullah SAW pun berkata:

"Wahai Jibril AS, alangkah dahsyatnya rasa mati."

Jibril AS mengalihkan pandangannya dari Rasulullah SAW apabila mendengar kata-kata beliau itu. Melihatkan telatah Jibril AS itu maka Rasulullah SAW pun berkata:

"Wahai Jibril AS, apakah kamu tidak suka melihat wajahku?"

Jibril AS berkata:

"Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut?"

Anas bin Malik RA berkata:

"Apabila roh Rasulullah SAW telah sampai di dada beliau telah bersabda: "Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga solat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu."

Ali KW berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menjelang saat-saat terakhir, telah mengerakkan kedua bibir beliau sebanyak dua kali, dan aku meletakkan telinga, aku dengar Rasulullah SAW berkata: "Umatku, umatku."

Telah bersabda Rasulullah SAW bahawa:

"Malaikat Jibril AS telah berkata kepadaku; "Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya Allah SWT. telah menciptakan sebuah laut di belakang gunung Qaf, dan di laut itu terdapat ikan yang selalu membaca selawat untukmu, kalau sesiapa yang mengambil seekor ikan dari laut tersebut maka akan lumpuhlah kedua belah tangannya dan ikan tersebut akan menjadi batu."

-ibnumustafa-

No comments: