PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Thursday, September 22, 2011

The Arrivals - Episode 38 - The Story Of IslamP/s: Sila pastikan radioweb nasyid.fm yang sedang anda dengarkan ini di PAUSE kan terlebih dahulu sebelum menonton. Terima Kasih~

The Arrivals - Episode 37 - The Sun GodP/s: Sila pastikan radioweb nasyid.fm yang sedang anda dengarkan ini di PAUSE kan terlebih dahulu sebelum menonton. Terima Kasih~

The Arrivals - Episode 36 - The Story Of JesusP/s: Sila pastikan radioweb nasyid.fm yang sedang anda dengarkan ini di PAUSE kan terlebih dahulu sebelum menonton. Terima Kasih~

The Arrivals - Episode 35 - The Temple Of SolomonP/s: Sila pastikan radioweb nasyid.fm yang sedang anda dengarkan ini di PAUSE kan terlebih dahulu sebelum menonton. Terima Kasih~

Dosa Memperolok-olokkan Allah S.W.T, Ayat-ayat-Nya dan Rasulullah S.A.W

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah menetapkan hukum yang sempurna. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad S.A.W, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Seringkali kita saksikan begitu mudahnya sebahagian orang mengolok-ngolokkan saudaranya yang ingin menjalankan syaria't. Ada yang berjanggut kadang diolok-olokkan seperti kambing dan sebagainya. Ada pula yang mengenakan jilbab atau pun cadar juga dikenakan hal yang sama. Seharusnya setiap muslim tahu bahawa perbuatan seperti ini bukanlah dosa biasa. Semak pembahasan berikut agar mendapat penjelasan. Hanya Allah S.W.T yang memberi taufiq dan hidayah.

Allah S.W.T berfirman,


وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam dan Qotadah, hadith dengan rangkuman sebagai berikut. Disebutkan bahawa pada suatu perjalanan perang (iaitu perang Tabuk), ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, “Kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Qur’an ini (yang dimaksudkan adalah Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya), kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh.”

(Mendengar hal ini), ‘Auf bin Malik R.A berkata kepada orang tersebut, “Engkau dusta, kamu ini munafiq. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah S.A.W.”

Maka ‘Auf bin Malik R.A pun pergi mengadap Rasulullah S.A.W. Namun sebelum ‘Auf sampai, wahyu telah turun kepada Baginda S.A.W (tentang peristiwa itu). Kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai bahan gurauan itu mendatangi Baginda S.A.W yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tadi berkata, “Wahai Rasulullah S.A.W, kami tadi hanyalah bersenda gurau, kami lakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan!”

Ibnu Umar (salah seorang sahabat Nabi S.A.W yang berada di dalam rombongan) bercerita, “Sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah S.A.W sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan; “Kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.”

Kemudian Rasulullah S.A.W berkata kepadanya (dengan membacakan firman Allah S.W.T):


وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.


Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu.” - Hadith Riwayat Ibnu Jarir Ath-Thobariy dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar dan Syaikh Muqbil dalam Ash-Shohihul Musnad min Asbabin Nuzul mengatakan bahawa sanad Ibnu Abi Hatim hasan.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, dinukil dari Imam Syafi’e bahawa beliau ditanyakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah S.W.T. Beliau mengatakan bahawa orang tersebut kafir dan beliau berdalil dengan firman Allah S.W.T, (Surah At-taubah; ayat 65-66)

- Demikianlah dinukil dari Asy-Syorim Al-Maslul ‘ala Syatimir Rosul -

Ayat di atas menunjukkan bahawa memperolak-olokkan Allah S.W.T, ayat-ayatNya dan Rasulullah S.A.W adalah suatu bentuk kekafiran. Dan barang siapa memperolok-olokkan salah satu dari ketiga hal ini, maka dia juga telah memperolok-olokkan yang lainnya (semuanya). (Lihat Kitab At Tauhid, Dr.Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, hal. 59)

Perlu diketahui bahawa memperolok-olokkan Allah dan agama-Nya ada dua bentuk :

Pertama, yang bentuknya jelas dan terang-terangan sebagaimana terdapat dalam kisah turunnya surat At-Taubah; ayat 65-66.

Kedua, yang bentuknya sindiran dan isyarat seperti isyarat mata atau menjulurkan lidah.

Dan termasuk dalam memperolok-olokkan orang yang komitmen dengan ajaran Rasulullah S.A.W seperti mengatakan, ‘agama itu bukanlah pada tampilan rambut’. Perkataan ini dimaksudkan untuk mengejek orang-orang yang berjanggut. Atau termasuk juga ucapan-ucapan yang lainnya yang hampir sama. (Lihat Kitab At-Tauhid, Dr.Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, hal. 62)

Berikut ini kami akan menukilkan perkataan ulama' lainnya untuk mendukung pernyataan di atas.

Perkataan Pertama

Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin Rahimahullah, seorang ulama' besar dan faqih di Saudi Arabia pernah ditanyakan, “Apakah termasuk dalam dua ayat yang disebutkan sebelumnya (iaitu surat At-Taubah; ayat 65-66) bagi orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok orang yang memelihara janggut dan yang komitmen dengan agama ini?”

Beliau Rahimahullah menjawab, “Mereka yang mengejek orang yang komitmen dengan agama Allah dan yang menunaikan perintah-Nya, jika mereka mengejek ajaran agama yang mereka laksanakan, maka ini termasuk memperolok-olokkan mereka dan memperolok-olokkan syariat (ajaran) Islam. Dan memperolok-olokkan syariat ini termasuk kekafiran.

Adapun jika mereka memperolok-olokkan orangnya secara langsung (tanpa melihat pada ajaran agama yang dilakukannya baik pakaian atau janggut), maka semacam ini tidaklah kafir. Kerana seseorang boleh sahaja memperolok-olokkan orang tersebut atau perbuatannya. Namun setiap orang seharusnya berhati-hati, jangan sampai dia memperolok-olokkan para ulama atau orang-orang yang komitmen dengan Kitabullah dan Sunnah (petunjuk) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Lihat Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam, Darul ‘Aqidah, hal. 120)

Perkataan Kedua

Syeikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz Rahimahullah, pernah menjawat Ketua Lajnah Da’imah (semacam Komite Fatwa MUI) dan juga pakar hadith, pernah ditanyakan, “Saat ini banyak di tengah masyarakat muslim yang memperolok-olokkan syariat-syariat agama yang nampak seperti memelihara janggut, menaikkan seluar di atas buku lali, dan selainnya. Apakah hal ini termasuk memperolok-olokkan agama yang membuat seseorang keluar dari Islam? Bagaimana nasihatmu terhadap orang yang terjatuh dalam perbuatan seperti ini? Semoga Allah memberi kefahaman kepadamu.”

Syeikh Rahimahullah menjawab, “Tidak diragukan lagi bahawa memperolok-olokkan Allah S.W.T, Rasul-Nya, ayat-ayat-Nya dan syariat-Nya termasuk dalam kekafiran sebagaimana firman Allah S.W.T,


قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.

Termasuk dalam hal ini adalah memperolok-olokkan masalah tauhid, soalat, zakat, puasa, haji atau berbagai macam hukum dalam agama ini yang telah disepakati.

Adapun memperolok-olokkan orang yang memelihara (memanjangkan) janggut, yang menaikkan seluar di atas buku lali (tidak isbal) atau semacamnya yang hukumnya masih samar, maka ini perlu diperinci lagi. Tetapi setiap orang wajib berhati-hati melakukan perbuatan semacam ini.

Kami menasihati kepada orang-orang yang melakukan perbuatan olok-olok seperti ini untuk segera bertaubat kepada Allah S.W.T dan hendaklah komitmen dengan syariat-Nya. Kami menasihati untuk berhati-hati melakukan perbuatan memperolok-olokkan orang yang berpegang teguh dengan syariat ini dalam rangka taat kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya. Hendaklah seseorang takut akan murka dan azab (siksaan) Allah S.W.T serta takut akan murtad dari agama ini sedangkan dia tidak menyedarinya. Kami memohon kepada Allah S.W.T agar kami dan kaum muslimin sekalian mendapatkan maaf atas segala kehinaan dan Allah-lah sebaik-baik tempat meminta. Wallahu waliyyut taufiq. (Lihat Kayfa Nuhaqqiqut Tauhid, Madarul Wathon Linnashr, hal.61-62)

Perkataan ketiga

Fatwa Al-Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’ (komiti fatwa di Saudi Arabia) no. 4127 tentang memperolok-olokkan hijab (jilbab) muslimah.

Soalan :

Apakah hukum orang yang memperolok-olokkan wanita yang memakai hijab (jilbab) syar’ie dengan menyamakan bahawa wanita semacam itu adalah ifrit (syaitan) atau disamakan seperti ‘khemah yang bergerak’ atau ucapan olok-olok lainnya?

Jawapan :

Barangsiapa mengejek muslimah atau seorang muslim yang berpegang teguh dengan syariat Islam maka dia kafir. Baik mengejek tersebut terhadap hijab (jilbab) muslimah yang menutupi dirinya sesuai tuntunan syariat atau boleh jadi dalam masalah lainnya. Hal ini disebabkan terdapat riwayat dari Abdullah bin ‘Umar R.A, beliau berkata,
pada suatu perjalanan perang (iaitu perang Tabuk), ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, “Kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Qur’an ini (yang dimaksudkan adalah Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya), kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh.”

(Mendengar hal ini), ‘Auf bin Malik R.A berkata kepada orang tersebut, “Engkau dusta, kamu ini munafiq. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah S.A.W.”

Maka ‘Auf bin Malik R.A pun pergi mengadap Rasulullah S.A.W. Namun sebelum ‘Auf sampai, wahyu telah turun kepada Baginda S.A.W (tentang peristiwa itu). Kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai bahan gurauan itu mendatangi Baginda S.A.W yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tadi berkata, “Wahai Rasulullah S.A.W, kami tadi hanyalah bersenda gurau, kami lakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan!”

Ibnu Umar (salah seorang sahabat Nabi S.A.W yang berada di dalam rombongan) bercerita, “Sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah S.A.W sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan; “Kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.”

Kemudian Rasulullah S.A.W berkata kepadanya (dengan membacakan firman Allah S.W.T):


وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.


Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu.” - Hadith Riwayat Ibnu Jarir Ath-Thobariy dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar dan Syaikh Muqbil dalam Ash-Shohihul Musnad min Asbabin Nuzul mengatakan bahawa sanad Ibnu Abi Hatim hasan.

(Dalam ayat di atas) Allah menjadikan ejekan kepada orang mukmin adalah ejekan kepada Allah S.W.T, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberi taufiq. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad S.A.W, keluarganya serta sahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Buhuts Al-‘Ilmiyyah wal Ifta’

Anggota : Abdullah bin Qu’ud, Abdullah bin Ghodayan
Wakil Ketua : Abdur Rozaq Afifi
Ketua : Abdul ‘Aziz bin Abdillah bin Baz

Segera Bertaubat

Setelah diketahui bahawa bentuk memperolok-olok atau mengejek orang yang berkomitmen dengan ajaran Nabi S.A.W termasuk kekafiran, maka seseorang hendaklah menjauhinya. Dan jika telah terjatuh dalam perbuatan semacam ini hendaklah segera bertaubat. Semoga firman Allah S.W.T berikut boleh menjadi pengajaran.


قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.” - Surah Az-Zumar; ayat 53.

Jika seseorang bertaubat dari berbagai macam dosa termasuk berbagai hal yang dapat mengeluarkannya dari Islam dan dia melakukan hal ini dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka taubatnya tersebut akan diterima.

Adapun syarat taubat adalah:

- Taubat dilakukan dengan ikhlas dan bukan riya’ atau sum’ah (ingin dipuji orang lain).
- Menyesal dengan dosa yang telah dilakukan.
- Tidak terus-menerus dalam dosa. Jika meninggalkan yang wajib, segeralah melaksanakannya dan jika melakukan sesuatu yang haram, segeralah meninggalkannya.
- Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di waktu akan datang.
- Taubat tersebut dilakukan pada saat waktu diterimanya taubat iaitu sebelum kematian datang dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. (Lihat perbahasan syarat Taubat di Syarh Riyadhus Sholihin, Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin)

Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertaubat dan hamba Allah yang disucikan. Amin Ya Mujibad Da’awat. Wallahu'alam..

-ibnumustafa-

Saturday, September 17, 2011

Doa Mengelak Dari Terkena Malapetaka, Sihir & Ilmu Hitam

Soalan :

Assalamu'alaikum,
Rumah saya telah diletakkan dengan objek-objek pelik dikhuatiri telah disihir / ilmu hitam. Ramai sahabat telah memberitahu saya dan mengesahkan saya yang ianya tidak akan berlaku lagi jika dilakukan rawatan atau amalan kerohanian tetapi walaupun telah dicuba sehingga ke hari ini masih belum menampakkan hasil yang positif. Dan ini menambahkan lagi kebimbangan saya sekeluarga bertahun-tahun. Bolehkah saya melihat wajah orang yang melakukan sihir / ilmu hitam dalam mimpi saya dengan membaca beberapa ayat-ayat atau dalam apa cara sekalipun? Agar kami sekeluarga boleh mengelakkan diri dari orang yang melakukan sihir / ilmu hitam ini.

Jawapan :

Wa'alaikumsalam Wrt Wbt,

Semoga saudara sekeluarga di bawah perlindungan Allah S.W.T.

Amalkan dengan membaca beberapa ayat Al-Quran:

33 kali Surah al-Ikhlas (qul huwa Allahu ahad...) 33 kali Surah al-Falaq (qul a`uzu bi Rabbi il-Falaq...) 33 kali Surah Nas (qul a`uzu bi Rabbi i'n-Nas...) 1 kali Ayat al-Kursi 1 kali Surah al-Fatihah

Hembuskan bacaan ini pada diri sendiri, kanak-kanak dan ahli keluarga yang berada di rumah, dengan berdiri di ruang tamu sambil meniup dalam bulatan penuh.

Kemudian membaca 33 kali

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

Bismillah illazee la yadurru ma`asmihi shay un fil-ard wa la fis-samaee wa huwa as-samee ul-`aleem.

Maksudnya: "Dengan nama Allah, tiada apa yang boleh mendatangkan bahaya dengan apa-apa nama-Nya di bumi dan langit, dan Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Dari Hadhrat Abban bin Uthman (RA) dari bapanya bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, "Bahawa mana-mana pengkhidmat yang membaca [yang disebut seperti doa di atas] tiga kali pada waktu pagi dan petang, tiada apa yang akan merosakkannya."

dan bacalah:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم; سلام قولا من رب رحيم

Auzu billahi min ash-syaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Raheem

Innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Raheem; salamun qawlan min Rabbin Raheem.

Hembuskan bacaan ini pada diri sendiri, kanak-kanak dan ahli keluarga sambil membayangkan di dalam fikiran anda yang anda sedang menghadapi orang-orang yang melakukan ilmu hitam tersebut, InsyaAllah ianya akan memberi tamparan hebat kepada mereka.

Letakkan juga tulisan al-Quran pada pintu dan tingkap rumah anda. InsyaAllah..

-ibnumustafa-

Wednesday, September 14, 2011

Bahaya Penyakit Menabur Fitnah

Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana melimpahkan nikmat yang tidak terkira banyaknya kepada kita. Di antara nikmat yang utama yang dikurniakan Allah S.W.T kepada hambanya ialah lidah. Lidah mempunyai kebaikan dan manfaat yang amat banyak, bagi mereka yang menjaga dan menggunakannya ke arah tujuan yang sebenar seperti berzikir kepada Allah S.W.T, membaca Al-Quran, berdakwah menyeru manusia ke arah mentaati perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya dan memberi nasihat serta teguran yang berguna kepada sesama manusia. Sesungguhnya lidah itu merupakan nikmat yang amat berharga kerana itu kita hendaklah menjaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan seperti membuat fitnah.

Namun dalam era kemajuan sains dan teknologi ini, manusia bukan sahaja menyebar fitnah menggunakan lisan, tetapi juga melalui kecanggihan teknologi maklumat, samada melalui media cetak mahupun media elektronik. Tujuan kemudahan itu dicipta adalah untuk memudahkan kita melihat, mendengar dan menyebarkan apa jua berita dan maklumat tentang keadaan yang berlaku di sekeliling kita, samada apa yang berlaku di dalam negeri mahupun di luar negeri. Oleh itu kita hendaklah menggunakan kemudahan-kemudahan tersebut dengan baik dan bijaksana. Namun apa yang membimbangkan pada masa ini terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakannya untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, khabar-khabar angin apatah lagi yang mengandungi unsur-unsur fitnah.

Kita perlu mengetahui fitnah itu adalah satu perkara yang buruk dan boleh menjejaskan maruah seseorang. Fitnah ialah tuduhan, khabar, kisah dan lain-lain yang diadakan atau dibuat-buat untuk memburukkan seseorang dan memfitnah pula ialah membuat fitnah dan mengada-adakan sesuatu untuk memburuk-burukkan sesuatu pihak yang dilakukan samada dengan perkataan atau tulisan atau isyarat dan gerakan dan sebagainya, samada perkara itu sememangnya suatu keaiban atau kekurangan mahupun bukan. Orang yang membuat fitnah itu dikatakan juga sebagai orang yang membawa mulut atau mengadu domba.

Adapun perbuatan fitnah itu hukumnya adalah haram dan termasuk dalam perkara dosa-dosa besar. Firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Qalam; ayat 10-11 tafsirnya:

"Dan janganlah kamu menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan".

Diriwayatkan daripada Huzaifah R.A, beliau mendengar Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya:

"Tidak masuk syurga orang yang suka memfitnah (mengadu domba)".

Daripada dalil-dalil tersebut jelas menunjukkan bahawa fitnah itu adalah suatu perkara yang sangat dilarang dan perlu dijauhi. Oleh yang demikian, kita hendaklah memelihara diri dan keluarga kita dari perbuatan menabur fitnah. Maka apabila disampaikan kepada kita suatu berita yang memburuk-burukkan orang lain, maka kita hendaklah memelihara diri kita daripada mendengarnya dan menghebah-hebahkannya kepada orang lain.

Memang tidak dapat dinafikan, dalam kehidupan kita berkeluarga, berjiran dan bermasyarakat, sememangnya kita tidak dapat mengelakkan diri dari mendengar berita-berita atau cerita-cerita yang diperbualkan ketika bertemu, samada ketika berada di majlis-majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, majlis kenduri atau di kedai-kedai makan dan sebagainya. Dalam hal sedemikian, jika kita mendengar perbualan yang boleh mendatangkan dosa seperti cerita yang direka-reka, memburukkan orang lain, memfitnah dan sebagainya, maka kita hendaklah berusaha mengelakkan diri kita daripadanya, seperti tidak membenarkan atau mempercayai apa yang disampaikan itu kerana orang yang membawa fitnah itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik dan berita yang dibawa oleh mereka itu tidak boleh dipercayai.

Selain itu, kita sepatutnya melarang orang yang membawa fitnah itu daripada meneruskan perbuatannya dan menasihatinya serta menerangkan kepadanya bahawa perbuatannya itu adalah salah di sisi agama. Janganlah pula cerita yang disampaikan oleh orang yang memfitnah itu membuatkan kita terdorong untuk menyelidiki dan mencari-cari samada benar atau sebaliknya. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al-Hujuraat; ayat 21, tafsirnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakkan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain".

Ketahuilah bahawa tidak ada orang yang suka dirinya diperkatakan atau menjadi bahan cerita orang, apatah lagi cerita itu tidak berasas, tidak benar dan hanyalah fitnah semata-mata. Oleh itu jika mendengar sesuatu cerita, berita atau khabar-khabar angin, maka hendaklah orang yang mendengar cerita, berita atau khabar-khabar angin itu tidak menceritakan atau memanjang-manjangkan lagi apa yang telah diceritakan kepadanya. Sebagaimana kita tidak suka diri kita diperkatakan orang, sepatutnya kita tidak juga memperkatakan tentang orang lain.

Jika difikirkan, apakah kebaikan yang boleh diperolehi daripada perbuatan-perbuatan sedemikian? Ia tidak lain hanyalah mengembirakan orang yang berhati busuk. Sedangkan sebenarnya mereka itu telah diperdaya oleh syaitan sehingga mereka menjadi kabur, lalu merasakan apa yang mereka lakukan seolah-olah tidak salah tetapi sebenarnya adalah buruk dan berdosa besar. Perkara ini bukan sahaja dilarang oleh agama islam, bahkan undang-undang dalam bernegara juga menegahnya dan boleh diambil tindakan, lebih-lebih lagi jika fitnah itu boleh menggugat keselamatan dan keharmonian dalam beragama, bermasyarakat dan bernegara, begitu juga dengan perbuatan mereka-reka dan menyebarkan khabar angin, baik dilakukan secara individu atau kumpulan, yang bertujuan untuk memfitnah atau mengaibkan maruah atau martabat mana-mana pihak, maka dalam hal ini, perbuatan tersebut akan diambil tindakan oleh pihak-pihak yang berkenaan sebagai langkah dalam memastikan keharmonian dan kententeraman awam.

Sebagai bahan renungan, pernah berlaku suatu peristiwa di zaman Rasulullah S.A.W, yang lebih dikenalkan dalam kitab-kitab 'Sirah' Rasulullah S.A.W sebagai 'Hadithul Ifkhi', bila mana terjadinya fitnah ke atas isteri Rasulullah S.A.W iaitu Sayidatina Aisyah R.A.

Dalam peristiwa tersebut, Sayidatina Aisyah R.A telah difitnah oleh orang-orang 'munafik' yang diketuai oleh Abdullah bin Ubai bin Salul, dan beberapa orang di kalangan Muslimin telah terpengaruh dengan cerita fitnah yang disebarkan itu. Mereka menabur fitnah mengatakan bahawa Sayidatina Aisyah R.A telah berlaku curang atau membuat hubungan sulit dengan seorang sahabat yang terkenal jujur dan amanah iaitu Safwan bin Al-Muathal. Akhirnya Allah S.W.T menurunkan ayat Al-Quran sebagai penjelasan bersihnya Sayidatina Aisyah R.A di atas fitnah yang dilemparkan ke atasnya.

Allah S.W.T berfirman dalam Surah An-Nuur; ayat 19, tafsirnya:

"Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebahnya tuduhan-tuduhan buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian".

Membuat fitnah itu dipandang berat dan dilarang oleh agama Islam sebab ia boleh menimbulkan permusuhan dan permusuhan pula boleh menimbulkan kepada perpecahan dan huru-hara. Fitnah adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berasas dan perbuatan itu mendatangkan azab diakhirat kelak. Ingatlah! Bahawa semua anggota tubuh badan termasuk lidah akan menjadi saksi di depan penghakiman Allah S.W.T pada hari kiamat.

Akhirnya peliharalah diri dari perbuatan fitnah dan menaburnya. Didiklah diri kita, keluarga kita dan masyarakat dengan saling menasihati dan tegur menegur terhadap perbuatan yang membawa kepada dosa dan maksiat, apatah lagi membawa kepada dosa-dosa besar seperti membuat dan menabur fitnah. Semoga dengan sedemikian, kita dapat menikmati kehidupan yang aman tenteram, dan sentiasa mendapat petunjuk, hidayah dan berkat dari Allah S.W.T. Amin Ya Rabb al-'Alamin.

Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Baqarah; ayat 191 tafsirnya:

"Dan ingatlah bahawa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan".

-ibnumustafa-

Puasa Enam Syawal Hadiah Ingatan Nabi Muhammad S.A.W Kepada Umatnya

Nabi Muhammad S.A.W merupakan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah S.W.T ke muka bumi ini.

Baginda S.A.W bukan sahaja sibuk dengan tugas utamanya iaitu menyampaikan ajaran Islam daripada Allah S.W.T kepada umat manusia, malah memiliki sifat-sifat terpuji atau sifat Rabbaniah (ketuhanan dalam dirinya).


Ini kerana Baginda S.A.W bukan setakat menghubungkan diri dengan Allah S.W.T (Hablun Minallah) dalam segenap urusan serta tindakannya, malah tidak lupa juga menghubungkan diri dengan manusia sekeliling terutama umatnya (Hablun Minan Nas).


Setiap apa yang diungkapkan oleh Baginda S.A.W, sama ada berupa berita gembira atau berita yang mengancam mereka di akhirat, Baginda S.A.W sentiasa memikirkan agar umatnya mendapat yang terbaik daripada Allah S.W.T berupa pahala dan ganjaran yang membolehkan mereka layak memasuki syurga Allah S.W.T.


Ganjaran setahun dengan amalan puasa enam


Begitulah halnya dengan puasa enam di bulan Syawal, Baginda S.A.W mahukan dari umatnya agar sentiasa peka dalam menambahkan koleksi pahala selepas puasa sebulan Ramadhan, kerana bulan yang mulia ini adalah latihan untuk dibuktikan selepas ia melabuhkan tirainya.


Berpuasa sunat enam hari di bulan Syawal di ketika ramai orang berseronok menjamah makanan yang lazat-lazat, memperlihatkan seseorang itu mengharapkan pahala satu tahun berpuasa, ini kerana dalam kalender Islam hanya tercatat 355 hari berbanding bulan Masehi 365.


Kalau seseorang itu melakukan 30 hari puasa Ramadhan, setiap hari diganjari dengan 10 pahala, ia bermakna seseorang itu telah berpuasa 300 hari, ditambah dengan enam hari di bulan Syawal, ia akan menjadikan 360 hari bagaikan satu tahun pahala berpuasa.

Perkara ini disandarkan kepada sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

"Sesiapa berpuasa di bulan Ramadhan dan diikuti dengan puasa enam hari dalam bulan Syawal, maka ia adalah seperti berpuasa selama setahun." - Hadith Riwayat Muslim dan Imam Ahmad.

Inilah yang dikatakan ingatan Nabi S.A.W terhadap umatnya, begitulah juga dengan peringkat awal kefardhuan solat pada malam Mi'raj ke langit, Nabi S.A.W kenangkan umatnya yang tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 waktu solat hingga bermohon ke hadrat Allah S.W.T agar dikurangkan hingga menjadi lima waktu sahaja. Itu pun ada di kalangan umat Islam yang tidak melakukan solat fardhu lima waktu.

Izin suami penting untuk puasa enam

Walaupun dijanjikan pahala setahun dengan melaksanakan puasa enam Syawal, seorang isteri perlu mendapatkan izin suaminya terlebih dahulu, kerana puasa enam tersebut adalah sunat, sedangkan mentaati suami yang berkeinginan adalah wajib diutamakan, melainkan suami redha dengan pelaksanaan puasa tersebut.

Bagaimana dengan sikap kita terhadap Baginda Rasulullah S.A.W?

Kalau disebutkan di atas tadi bahawa, Baginda sering mengenang dan mengingatkan umatnya dalam segenap tindakannya, bagaimana pula dengan diri kita yang serba kurang dan kerdil bila berhadapan dengan Allah S.W.T.

Apakah setiap tindakan, perbuatan, kenyataan, perakuan yang terbit dari diri lidah kita yang tidak bertulang itu memperlihatkan kita benar-benar mengenang dan mengingati ajaran Nabi Muhammad S.A.W.

Benarkah kita mengingati Nabi S.A.W ketika membuat keputusan mesyuarat tidak sedikit pun menyinggung peribadi atau ajaran Baginda S.A.W.

Dalam banyak masalah yang dihadapi oleh umat Islam dalam negara kita hari ini termasuk masalah remaja, mereka jarang sekali menyelesaikannya dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Baginda S.A.W menerusi wahyu al-Quran, masalah perzinaan sebagai contoh, bila sabit kesalahan dengan saksi-saksi yang ada, sepatutnya bagi orang yang berzina yang sudah berkahwin direjam sampai mati dan yang belum kahwin disebat, tetapi ajaran Nabi Muhammad S.A.W ini ditukar kepada undang-undang denda dan penjara.

Adakah tindakan manusia hari ini membolehkan mereka mendapat syafaat (recommend) Baginda S.A.W pada hari kiamat sedang Baginda S.A.W sentiasa memikirkan bagaimana untuk umatnya mendapat yang terbaik daripada Allah S.W.T?

Tepuk dada tanda iman!

-ibnumustafa-

Thursday, September 8, 2011

Bolehkah Puasa Qadha Ramadhan & Puasa Sunat Syawal Digabungkan?

Isu menggabungkan Puasa Qadha Ramadhan dan Puasa Sunat Syawal sememangnya amat popular, pandangan ringkas saya adalah seperti berikut :

Tidak elok untuk menggabungkan kedua-duanya bagi mereka yang mampu (dari sudut kesihatan tubuh dan lain-lain) untuk memisahkannya. Ini kerana sepengetahuan saya tiada dalil yang spesifik membuktikan Nabi S.A.W pernah melakukannya atau menganjurkan kepada para sahabat untuk menggabungkannya.

Apabila Nabi S.A.W, sahabat dan salaf soleh tidak melakukannya maka pastinya ia bukanlah amalan yang terpilih dan terbaik kerana pilihan Nabi S.A.W dan para sahabat selamanya adalah yang terbaik.

Malah terdapat juga hujjah-hujjah yang menyebabkan pandangan yang mengharuskan penggabungan ‘qadha @ ganti' itu dipersoalkan, iaitu:

1. Jika seseorang mengatakan boleh gabung Puasa Qadha Ramadhan (yang wajib) dengan Puasa Sunat Syawal (yang sunat) maka sudah tentu selepas ini timbul pula individu yang cuba menggabungkan solat wajib dengan solat sunat, seperti gabungan Solat Isya' dengan Solat Sunat Tarawih, atau Solat Subuh, Solat Sunat Fajar, atau Solat Jumaat dengan Solat Sunat ‘Tahiyyatul Masjid'. Maka ini pasti menyebabkan masalah lain akan timbul dalam hal ibadah wajib termasuk rekaan-rekaan pelik seperti solat fardhu subuh campur istikharah dan lain-lain.

2. Menurut Prof.Dr Syeikh Abd Malik as-Sa'dy (ex-Lajnah Fatwa Iraq) dan Prof.Dr Mohd ‘Uqlah el-Ibrahim (Jordan) mereka berpendapat bahawa amalan wajib tidak boleh digabungkan dengan apa-apa amalan wajib atau sunat yang lain, kerana amalan wajib memerlukan tumpuan khusus yang tidak berbelah bahagi semasa pelaksanaannya dan ia perlu bagi mengangkat tuntutan kewajibannya. Justeru, tindakan menggabungkan ini pasti mengurangkan kesempurnaan hamba dalam menunaikan tuntutan wajib mereka.

3. Tindakan Saidatina A'isyah R.A yang melewatkan Qadha pula boleh dijadikan hujjah bahawa beliau mengasingkan kedua-dua puasa Qadha dan Syawal. Maka inilah yang terpilih sepatutnya. (tidak gabungkan kerana Saidatina Aisyah R.A tidak menggabungkannya). Aisyah R.A menyebut:

كأن يكون عليّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجئ شعبان

Maksudnya: "Kewajipan ke atasku untuk puasa (Qadha) dari puasa Ramadhan, tidaklah aku menggantinya sehingga datang Sya'aban" - Hadith Riwayat Muslim, no.101.

4. Amalan wajib (qadha) memerlukan niat yang ‘jazam' (tepat dan pasti) maka tindakan mengabungkan ia dengan niat puasa sunat mungkin boleh merosakkannya kepastiannya. Kerana itulah ulama' yang mengizinkannya mencadangkan agar diniat puasa qadha sahaja, adapun syawal itu dipendam sahaja dengan harapan Allah S.W.T menerimanya.

Bagaimanapun, ulama' yang mencadangkan ini jelas menyatakan bahawa tindakan menggabungkannya tetap mengurangkan pahala sunat Syawal ini kerana tidak diniat dan tidak dilakukan sepenuhnya (Hasyiah As-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Syeikh Zakaria Al-Ansary, 1/427; naqal dari Min Ahsanil Kalam Fil Fatawa, Atiyyah Saqr, 2/23).

5. Malah ada pula yang berhujjah bahawa amalan sunat tidak boleh ditunaikan sebelum amalan fardu. Demikian menurut Syeikh Abu Raghib al-Asfahani, Syeikh Ihsan Muhammad 'Aayish al-'Utaibi dan juga disebutkan oleh Dr.Yusof Al-Qardawi di dalam kitabnya Fiqh Awalwiyyat. Ini ada asasnya kerana berdasarkan hadith Nabi S.A.W;

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

Maksudnya: "Barangsiapa telah berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan 6 hari dari Syawal (puasa) maka ia adalah seperti (pahala) puasa ad-Dahr (setahun)" - Hadith Riwayat Al-Bukhari, no.6502.

6. Kita dapat melihat penggunaan ‘fe'il madhi' iaitu ‘past tense' bagi puasa Ramadhan, mungkin sahaja boleh membawa makna sesiapa yang belum lengkap puasa Ramadhannya perlulah melengkapkan dahulu, kemudian barulah mereka layak bagi mendapat peruntukan pahala sunat Syawal.

7. Hujjah ulama' yang mengharuskannya adalah hadith;

"Sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada niat, dan bagi seseorang apa yang diniatkan." - Hadith Riwayat Bukhari, no.1, 1/12.

Ia dilihat agak umum, memang benar apa yang diniatkan adalah penting, tetapi niat mempunyai kaedah dan cara-caranya bagi diterima, contohnya seperti niat solat yang dicadangkan di dalam mazhab Syafie dimulakan semasa lafaz takbiratul ihram disebut, jika tidak niat itu tidak dikira. (Rujuk Al-Umm, hlm 78, cet Baytul Afkar; Rawdhah At-Tolibin, An-Nawawi, cet Baytul Afkar, hlm 103).

Justeru, niat juga ada disiplinnya dan tidak boleh dibuat sesuka hati di dalam ibadah.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam yang mengutarakan perbincangan yang terbatas ini: Elok sangat tidak digabungkan dan elok sangat didahulukan yang wajib (qadha) daripada sunat (syawal);

Pandangan yang membolehkan saya anggap sebagai rukhsah "keringanan" bagi mereka yang mempunyai kesukaran kerana uzur dan tidak mampu untuk mengasingkannya. Antara ulama' yang membolehkan untuk menggabungkannya adalah beberapa ulama' dari mazhab Syafie (Mughni al-Muhtaj, 1/602), Assembly of Muslim Jurists in America (AMJA), Syeikh Atiyyah Saqar, fanelis fiqh Islam online.net dan beberapa yang lain.

Wallahua'alam..

-ibnumustafa-

Wednesday, September 7, 2011

Puasa Qadha Ramadhan, Puasa Sunat Syawal & Ziarah

Puasa sunat Syawal sememangnya amat popular di kalangan masyarakat kita hari ini. Dikesempatan ini saya suka menasihatkan semua yang ingin mengamalkan puasa sunat ini agar berhati-hati dari tipu daya syaitan yang kerap berjaya menjadikan seseorang individu yang berpuasa itu bermegah dan riya' dengan amalannya.

"kau, dah hari ker berapa dah?"

"aku dah 5 hari dah ni"

"esok aku raya (sunat syawal)"

Ini adalah antara kata-kata yang kerap didengari di bulan syawal ini.

Ia menjadi seolah-olah satu budaya untuk berlumba menamatkan puasa enam. Ia agak terpuji tetapi ia dicemari oleh hebahan-hebahan yang dibuat tentang bilangan hari puasanya bertujuan melihat 'siapa lebih hebat?'.

Amat dibimbangi, tindakan ini bakal menghilangkan seluruh pahala puasa sunatnya. Kerana ia boleh menjadikan seseorang merasa riya', serta memperdengarkan amalan masing-masing yang sepatutnya disembunyikan khas untuk Allah S.W.T.

Ziarah & Puasa Sunat Syawal

Saya tidak nafikan ada yang terpaksa memberitahu apabila ada rakan yang mengajak makan dan menziarahi rumah terbuka rakan. Tatkala itu, ia tidaklah terkeji dan masing-masing bertanggungjawab menjaga niat dan hati masing-masing agar tidak timbul perasaan tersebut.

Puasa sunat ini juga tidak sewajarnya menjadi penghalang menerima jemputan rakan-rakan yang membuat rumah terbuka.

Isu Keutamaan Antara Puasa Sunat Syawal & Puasa Qadha

Selain itu, satu isu yang kerap ditimbulkan berkenaan hal ini adalah tentang penggabungan antara puasa ganti Ramadhan dan puasa sunat Syawal, yang mana satu lebih perlu diutamakan.

Jika ada yang bertanya manakah yang lebih baik di antara puasa qadha dan puasa sunat syawal?

Jawapannya sudah tentu adalah puasa Qadha. Ini terbukti dari hadith Qudsi yang sohih

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

Maksudnya: "..dan tidaklah hampir kepadaku seorang hambaKu dengan apa juapun, maka yang lebih ku sukai adalah mereka melaksanakan amalan fardhu/wajib ke atas mereka, dan sentiasalah mereka ingin menghampirkan diri mereka kepadaKu dengan mengerjakan amalan sunat sehinggalah aku kasih kepadanya..." - Hadith Riwayat Al-Bukhari, no.6021.

Hadith di atas sebagai asas keutamaan, walau bagaimanapun dari sudut praktikal jawapannya mungkin berbeza menurut keadaan diri seseorang.

Maksudnya begini, jika seseorang itu perlu Qadha puasanya selama 30, berpuluh atau berbelas hari (kerana nifas atau haid yang lama di bulan Ramadhan sebagai contoh) dan tubuhnya juga sihat dan diyakini masih kuat. Eloklah ia mengerjakan puasa sunat Syawal terlebih dahulu di ketika itu. Ini adalah kerana waktu sunat puasa Syawal yang singkat berbanding Qadha (sepanjang tahun).

Bagaimanapun harus diingat, walaupun waktu bagi puasa Qadha adalah panjang, kita tetap tidak pasti adakah kita mampu sampai ke tarikh itu atau ajal lebih dahulu menjemput kita.

Seseorang yang mati sebelum mengganti puasa Ramadhannya tetapi sudah berpuasa sunat Syawal akan pasti bermasalah kerana ia dikira masih berhutang dengan Allah S.W.T.

Bagaimanapun seseorang yang mati setelah berjaya menggantikan puasanya tetapi tidak sempat berpuasa sunat Syawal, pastinya tiada sebarang masalah pun, malah mungkin ia juga boleh mendapat pahala sunat Syawal itu sekali. Berdasarkan sabda Nabi S.A.W;


هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة

Maksudnya "...barangsiapa yang beringinan melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, telah dituliskan oleh Allah baginya pahala penuh, maka jika ia beringinan dan kemudian melakukannya, dituliskan 10 pahala sehingga 700 kali ganda.." - Hadith Riwayat Al-Bukhari, no.6010.

Kita harus memahami bahawa darjat puasa Qadha adalah lebih tinggi dan tanggungjawab bagi menunaikannya adalah jauh lebih besar dari sunat Syawal, ini kerana puasa Qadha adalah puasa wajib dan merupakan ‘hutang' ibadah dengan Allah S.W.T berbanding puasa Syawal yang hanyalah sebagai tambahan pahala.

Wallahua'alam..

-ibnumustafa-