PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Thursday, September 22, 2011

Dosa Memperolok-olokkan Allah S.W.T, Ayat-ayat-Nya dan Rasulullah S.A.W

Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah menetapkan hukum yang sempurna. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad S.A.W, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Seringkali kita saksikan begitu mudahnya sebahagian orang mengolok-ngolokkan saudaranya yang ingin menjalankan syaria't. Ada yang berjanggut kadang diolok-olokkan seperti kambing dan sebagainya. Ada pula yang mengenakan jilbab atau pun cadar juga dikenakan hal yang sama. Seharusnya setiap muslim tahu bahawa perbuatan seperti ini bukanlah dosa biasa. Semak pembahasan berikut agar mendapat penjelasan. Hanya Allah S.W.T yang memberi taufiq dan hidayah.

Allah S.W.T berfirman,


وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam dan Qotadah, hadith dengan rangkuman sebagai berikut. Disebutkan bahawa pada suatu perjalanan perang (iaitu perang Tabuk), ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, “Kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Qur’an ini (yang dimaksudkan adalah Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya), kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh.”

(Mendengar hal ini), ‘Auf bin Malik R.A berkata kepada orang tersebut, “Engkau dusta, kamu ini munafiq. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah S.A.W.”

Maka ‘Auf bin Malik R.A pun pergi mengadap Rasulullah S.A.W. Namun sebelum ‘Auf sampai, wahyu telah turun kepada Baginda S.A.W (tentang peristiwa itu). Kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai bahan gurauan itu mendatangi Baginda S.A.W yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tadi berkata, “Wahai Rasulullah S.A.W, kami tadi hanyalah bersenda gurau, kami lakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan!”

Ibnu Umar (salah seorang sahabat Nabi S.A.W yang berada di dalam rombongan) bercerita, “Sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah S.A.W sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan; “Kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.”

Kemudian Rasulullah S.A.W berkata kepadanya (dengan membacakan firman Allah S.W.T):


وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.


Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu.” - Hadith Riwayat Ibnu Jarir Ath-Thobariy dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar dan Syaikh Muqbil dalam Ash-Shohihul Musnad min Asbabin Nuzul mengatakan bahawa sanad Ibnu Abi Hatim hasan.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, dinukil dari Imam Syafi’e bahawa beliau ditanyakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah S.W.T. Beliau mengatakan bahawa orang tersebut kafir dan beliau berdalil dengan firman Allah S.W.T, (Surah At-taubah; ayat 65-66)

- Demikianlah dinukil dari Asy-Syorim Al-Maslul ‘ala Syatimir Rosul -

Ayat di atas menunjukkan bahawa memperolak-olokkan Allah S.W.T, ayat-ayatNya dan Rasulullah S.A.W adalah suatu bentuk kekafiran. Dan barang siapa memperolok-olokkan salah satu dari ketiga hal ini, maka dia juga telah memperolok-olokkan yang lainnya (semuanya). (Lihat Kitab At Tauhid, Dr.Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, hal. 59)

Perlu diketahui bahawa memperolok-olokkan Allah dan agama-Nya ada dua bentuk :

Pertama, yang bentuknya jelas dan terang-terangan sebagaimana terdapat dalam kisah turunnya surat At-Taubah; ayat 65-66.

Kedua, yang bentuknya sindiran dan isyarat seperti isyarat mata atau menjulurkan lidah.

Dan termasuk dalam memperolok-olokkan orang yang komitmen dengan ajaran Rasulullah S.A.W seperti mengatakan, ‘agama itu bukanlah pada tampilan rambut’. Perkataan ini dimaksudkan untuk mengejek orang-orang yang berjanggut. Atau termasuk juga ucapan-ucapan yang lainnya yang hampir sama. (Lihat Kitab At-Tauhid, Dr.Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan, hal. 62)

Berikut ini kami akan menukilkan perkataan ulama' lainnya untuk mendukung pernyataan di atas.

Perkataan Pertama

Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin Rahimahullah, seorang ulama' besar dan faqih di Saudi Arabia pernah ditanyakan, “Apakah termasuk dalam dua ayat yang disebutkan sebelumnya (iaitu surat At-Taubah; ayat 65-66) bagi orang-orang yang mengejek dan mengolok-olok orang yang memelihara janggut dan yang komitmen dengan agama ini?”

Beliau Rahimahullah menjawab, “Mereka yang mengejek orang yang komitmen dengan agama Allah dan yang menunaikan perintah-Nya, jika mereka mengejek ajaran agama yang mereka laksanakan, maka ini termasuk memperolok-olokkan mereka dan memperolok-olokkan syariat (ajaran) Islam. Dan memperolok-olokkan syariat ini termasuk kekafiran.

Adapun jika mereka memperolok-olokkan orangnya secara langsung (tanpa melihat pada ajaran agama yang dilakukannya baik pakaian atau janggut), maka semacam ini tidaklah kafir. Kerana seseorang boleh sahaja memperolok-olokkan orang tersebut atau perbuatannya. Namun setiap orang seharusnya berhati-hati, jangan sampai dia memperolok-olokkan para ulama atau orang-orang yang komitmen dengan Kitabullah dan Sunnah (petunjuk) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Lihat Fatawal Aqidah wa Arkanil Islam, Darul ‘Aqidah, hal. 120)

Perkataan Kedua

Syeikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz Rahimahullah, pernah menjawat Ketua Lajnah Da’imah (semacam Komite Fatwa MUI) dan juga pakar hadith, pernah ditanyakan, “Saat ini banyak di tengah masyarakat muslim yang memperolok-olokkan syariat-syariat agama yang nampak seperti memelihara janggut, menaikkan seluar di atas buku lali, dan selainnya. Apakah hal ini termasuk memperolok-olokkan agama yang membuat seseorang keluar dari Islam? Bagaimana nasihatmu terhadap orang yang terjatuh dalam perbuatan seperti ini? Semoga Allah memberi kefahaman kepadamu.”

Syeikh Rahimahullah menjawab, “Tidak diragukan lagi bahawa memperolok-olokkan Allah S.W.T, Rasul-Nya, ayat-ayat-Nya dan syariat-Nya termasuk dalam kekafiran sebagaimana firman Allah S.W.T,


قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.

Termasuk dalam hal ini adalah memperolok-olokkan masalah tauhid, soalat, zakat, puasa, haji atau berbagai macam hukum dalam agama ini yang telah disepakati.

Adapun memperolok-olokkan orang yang memelihara (memanjangkan) janggut, yang menaikkan seluar di atas buku lali (tidak isbal) atau semacamnya yang hukumnya masih samar, maka ini perlu diperinci lagi. Tetapi setiap orang wajib berhati-hati melakukan perbuatan semacam ini.

Kami menasihati kepada orang-orang yang melakukan perbuatan olok-olok seperti ini untuk segera bertaubat kepada Allah S.W.T dan hendaklah komitmen dengan syariat-Nya. Kami menasihati untuk berhati-hati melakukan perbuatan memperolok-olokkan orang yang berpegang teguh dengan syariat ini dalam rangka taat kepada Allah S.W.T dan Rasul-Nya. Hendaklah seseorang takut akan murka dan azab (siksaan) Allah S.W.T serta takut akan murtad dari agama ini sedangkan dia tidak menyedarinya. Kami memohon kepada Allah S.W.T agar kami dan kaum muslimin sekalian mendapatkan maaf atas segala kehinaan dan Allah-lah sebaik-baik tempat meminta. Wallahu waliyyut taufiq. (Lihat Kayfa Nuhaqqiqut Tauhid, Madarul Wathon Linnashr, hal.61-62)

Perkataan ketiga

Fatwa Al-Lajnah Ad Da’imah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’ (komiti fatwa di Saudi Arabia) no. 4127 tentang memperolok-olokkan hijab (jilbab) muslimah.

Soalan :

Apakah hukum orang yang memperolok-olokkan wanita yang memakai hijab (jilbab) syar’ie dengan menyamakan bahawa wanita semacam itu adalah ifrit (syaitan) atau disamakan seperti ‘khemah yang bergerak’ atau ucapan olok-olok lainnya?

Jawapan :

Barangsiapa mengejek muslimah atau seorang muslim yang berpegang teguh dengan syariat Islam maka dia kafir. Baik mengejek tersebut terhadap hijab (jilbab) muslimah yang menutupi dirinya sesuai tuntunan syariat atau boleh jadi dalam masalah lainnya. Hal ini disebabkan terdapat riwayat dari Abdullah bin ‘Umar R.A, beliau berkata,
pada suatu perjalanan perang (iaitu perang Tabuk), ada orang di dalam rombongan tersebut yang berkata, “Kami tidak pernah melihat seperti para ahli baca Al-Qur’an ini (yang dimaksudkan adalah Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya), kecuali sebagai orang yang paling buncit perutnya, yang paling dusta ucapannya dan yang paling pengecut tatkala bertemu dengan musuh.”

(Mendengar hal ini), ‘Auf bin Malik R.A berkata kepada orang tersebut, “Engkau dusta, kamu ini munafiq. Aku akan melaporkan ucapanmu ini kepada Rasulullah S.A.W.”

Maka ‘Auf bin Malik R.A pun pergi mengadap Rasulullah S.A.W. Namun sebelum ‘Auf sampai, wahyu telah turun kepada Baginda S.A.W (tentang peristiwa itu). Kemudian orang yang bersenda gurau dengan menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai bahan gurauan itu mendatangi Baginda S.A.W yang saat itu sudah berada di atas untanya. Orang tadi berkata, “Wahai Rasulullah S.A.W, kami tadi hanyalah bersenda gurau, kami lakukan itu hanyalah untuk menghilangkan kepenatan dalam perjalanan sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam perjalanan!”

Ibnu Umar (salah seorang sahabat Nabi S.A.W yang berada di dalam rombongan) bercerita, “Sepertinya aku melihat ia berpegangan pada tali pelana unta Rasulullah S.A.W sedangkan kakinya tersandung-sandung batu sembari mengatakan; “Kami tadi hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.”

Kemudian Rasulullah S.A.W berkata kepadanya (dengan membacakan firman Allah S.W.T):


وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.” - Surah At-Taubah; ayat 65-66.


Beliau mengucapkan itu tanpa menoleh orang tersebut dan beliau juga tidak bersabda lebih dari itu.” - Hadith Riwayat Ibnu Jarir Ath-Thobariy dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar dan Syaikh Muqbil dalam Ash-Shohihul Musnad min Asbabin Nuzul mengatakan bahawa sanad Ibnu Abi Hatim hasan.

(Dalam ayat di atas) Allah menjadikan ejekan kepada orang mukmin adalah ejekan kepada Allah S.W.T, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberi taufiq. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad S.A.W, keluarganya serta sahabatnya.

Al-Lajnah Ad-Da’imah Lil Buhuts Al-‘Ilmiyyah wal Ifta’

Anggota : Abdullah bin Qu’ud, Abdullah bin Ghodayan
Wakil Ketua : Abdur Rozaq Afifi
Ketua : Abdul ‘Aziz bin Abdillah bin Baz

Segera Bertaubat

Setelah diketahui bahawa bentuk memperolok-olok atau mengejek orang yang berkomitmen dengan ajaran Nabi S.A.W termasuk kekafiran, maka seseorang hendaklah menjauhinya. Dan jika telah terjatuh dalam perbuatan semacam ini hendaklah segera bertaubat. Semoga firman Allah S.W.T berikut boleh menjadi pengajaran.


قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah: ‘Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.” - Surah Az-Zumar; ayat 53.

Jika seseorang bertaubat dari berbagai macam dosa termasuk berbagai hal yang dapat mengeluarkannya dari Islam dan dia melakukan hal ini dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka taubatnya tersebut akan diterima.

Adapun syarat taubat adalah:

- Taubat dilakukan dengan ikhlas dan bukan riya’ atau sum’ah (ingin dipuji orang lain).
- Menyesal dengan dosa yang telah dilakukan.
- Tidak terus-menerus dalam dosa. Jika meninggalkan yang wajib, segeralah melaksanakannya dan jika melakukan sesuatu yang haram, segeralah meninggalkannya.
- Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di waktu akan datang.
- Taubat tersebut dilakukan pada saat waktu diterimanya taubat iaitu sebelum kematian datang dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. (Lihat perbahasan syarat Taubat di Syarh Riyadhus Sholihin, Syeikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin)

Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertaubat dan hamba Allah yang disucikan. Amin Ya Mujibad Da’awat. Wallahu'alam..

-ibnumustafa-

No comments: