PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Monday, March 9, 2009

Perutusan Sempena Maulid Nabi S.A.W.

Maulid Nabi S.A.W.

PENGENALAN

Sambutan memperingati Maulid (kelahiran) Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu perkara yang asing di dalam masyarakat kita. Tanggal 12 Rabiulawal setiap tahun inilah umat Islam akan memenuhi ruang masjid ataupun kawasan-kawasan terpilih untuk menyambut Maulidul Rasul SAW dengan diadakan pelbagai acara seperti: Membaca al-Quran dan berceramah mengenai sirah Baginda SAW ataupun beselawat serta berzanji dan pelbagai acara lagi dan pada akhirnya kadang-kala diadakan sedikit jamuan. Mimbar-mimbar Jumaat juga tidak terlepas dari berkhutbah dengan penuh bersemangat untuk menyatakan cintanya umat ini terhadap Baginda SAW.

Jika kita lihat sirah Baginda SAW maka kita dapati bahawa Rasulullah SAW tidak pernah merayakan ulangtahun hari kelahirannya secara khusus sepertimana yang kita lihat pada waktu ini. Namun Baginda SAW hanya berpuasa pada hari Isnin kerana Baginda SAW dilahirkan pada hari itu. Dan perkara ini berlarutan (tidak merayakan sambutan Maulidur Rasul SAW) sehinggalah selepas 300 tahun Baginda SAW wafat.

Pelbagai kenyataan dan kajian telah dinyatakan (berlaku sedikit khilaf) mengenai tarikh sebenar dan siapakah yang mula-mula mengadakan sambutan Maulidur Rasul SAW ini. Di antaranya dikatakan bahawa bermula sambutan Maulidur Rasul SAW ini secara besar-besaran pada zaman Fatimiyah di Mesir di bawah penguasa Muiz Lidinillah (memerintah sekitar tahun 341 H hingga 365 H). Dan pendapat lain ada menyatakan bahawa Sultan Atabeq Nuruddin (meninggal pada 569 H) adalah penguasa yang pertama merayakan Maulidur Rasul SAW. Sebahagian ahli sejarah pula menyatakan bahawa Sultan Salahuddin Al-Ayubi adalah tokoh yang pertama merayakan Maulidur Rasul SAW ini (namun pendapat ini disangsikan oleh pelbagai pihak). Pendapat lain lagi mengaitkan Abu Said Kaukabri bin Zainuddin Aly bin Baktikin sebagai orang pertama merayakan Maulidur Rasul SAW ini.

KEPUTRAAN NABI MUHAMMAD SAW

Adapun nasab keturunan Baginda SAW adalah: Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dikatakan bahawa nasab Baginda SAW ini sampai kepada Nabi Ismail AS.

Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun Gajah iaitu tahun di mana tentera Abrahah melanggar masuk untuk menyerang dan menawan kota Makkah. Namun percubaan untuk menawan Kaabah ini menemuni jalan kegagalan apabila Allah SWT menghantar sekumpulan burung Ababil untuk memusnahkan angkatan tentera Abrahah itu dalam sekelip mata sahaja. Mengikut pendapat yang paling hampir bahawa Baginda SAW telah dilahirkan pada 12 Rabiulawal tahun itu bersamaa 20 April 571 M (terdapat juga beberapa pendapat lain lagi).

Baginda SAW adalah seorang yatim ketika dilahirkan. Bapanya wafat ketika usia Baginda SAW dua tahun dalam kandungan ibunya. Setelah dilahirkan Baginda SAW dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib kemudian disusukan oleh Halimah binti Abi Zuwaib dari puak Bani Saad Bakri.

Kampung Bani Saad pada ketika itu mengalami kemarau yang teruk. Setelah sampai Nabi Muhammad SAW untuk menyusu maka kampung tersebut berubah dari sebuah kampung yang tandus kepada sebuah kampung yang subur lagi menghijau. Di kampung ini jugalah Baginda SAW telah dibedah perut oleh Malaikat Jibril AS ketika usia Baginda SAW lima tahun. Ini adalah di antara keberkatan dan mukjizat Baginda SAW yang telah dikurniakan oleh Allah SWT.

Ibu Baginda SAW telah wafat ketika usia Baginda SAW enam tahun. Ini menyebabkan Baginda SAW menjadi yatim piatu. Kemudian Baginda SAW dipelihara dan dididik pula oleh datuknya Abdul Mutalib sehingga usia Baginda SAW lapan tahun. Setelah datuknya meninggal dunia Baginda dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib.

PANDANGAN ULAMA TERHADAP MAULID

Pendapat Pertama:
Merayakan Maulidul Rasul adalah haram.

Pendapat Kedua:
Perayaan sambutan Maulidur Rasul adalah boleh.

ANTARA HUJJAH PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN

Di sini saya tidaklah bercadang untuk menyatakan kedua-dua hujjah (yang membolehkan dan yang mengharamkan) akan tetapi saya cuma mendatangkan hujjah dari pihak yang membenarkan sahaja. Ini kerana saya berpegang dengan pendapat yang mengatakan sambutan Maulidur Rasul SAW adalah boleh selagimana tidak terdapat perkara-perkara mungkar di dalamnya. Di sini saya bawakan beberapa hujjah yang menyokong kenyataan saya ini:

Pertama:
Al-Hadith bermaksud: "Diringankan Abu Lahab pada tiap-tiap hari Isnin dengan sebab dia membebaskan hambanya Thaubiyah kerana menggembirakannya dengan kelahiran al-Mustafa SAW." - HR al-Bukhari.

Kegembiraan seorang penentang Islam di atas kelahiran Rasulullah SAW dapat meringankan siksanya di neraka pada setiap hari Isnin. Jika orang kafir yang di neraka juga diringankan siksanya kerana kegembiraan menyambut kelahiran baginda SAW maka apatah lagi orang Islam yang bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW.

Kedua:
Rasulullah SAW sendiri membesarkan hari kelahirannya serta mensyukuri segala nikmat pemberian Allah SWT ke atas Baginda SAW pada hari tersebut. Semua ini dilahirkan melalui ibadat puasa sunat Baginda SAW pada setiap hari Isnin.

Dari Abu Qatadah bermaksud: "Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Isnin. Baginda menjawab: Padanya aku dilahirkan dan padanya diturunkan (al-Quran) ke atasku." - HR Muslim.

Ketiga:
Bergembira dengan Rasulullah SAW adalah dituntut.
Firman Allah Taala bermaksud: "Katakanlah dengan kelebihan Allah dan rahmatNya maka demikian hendaklah mereka bergembira." - Surah Yunus Ayat 58.
Allah SWT menyuruh kita supaya bergembira dengan rahmatNya maka Rasulullah SAW adalah sebesar-besar rahmat.
Firman Allah SWT bermaksud: "Dan tidaklah Kami utuskan kamu kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam." - Surah Al-Anbiya Ayat 107.

Keempat:
Maulidur Rasul akan menganjurkan kita untuk sentiasa berselawat dan salam yang sangat dituntut ini kepada Baginda SAW.
Firman Allah SWT bermaksud: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikkan) kepada Nabi (Muhammad S.A.W), wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya." - Surah al-Ahzab ayat 56.

Kelima:
Sambutan maulid adalah satu amalan baik yang diterima ulama' dan umat Islam di serata tempat. Ia dilakukan di setiap penjuru dunia dan ia tentulah dituntut berdasarkan kaedah yang telah diterima pakai dari sebuah hadith Ibnu Masud: "Apa yang dilihat umat Islam baik maka ia juga baik di sisi Allah SWT dan apa yang dilihat umat Islam buruk maka ia juga buruk di sisi Allah SWT." - HR Ahmad.

ANTARA PENDAPAT ULAMA MENGENAI MAULID

Imam Jalaluddin Al-Sayuti (Lihat kitab: Husnul Maqsad Fi Amal Maulid).
Beliau ditanya tentang hukum perayaan Maulid pada bulan Rabiulawal: "Apakah orang yang merayakannya mendapat pahala? Beliau menjawab: Perayaan Maulid pada hakikatnya ialah mengumpulkan kebanyakkan orang untuk membaca beberapa ayat al-Quran. Kemudian menjelaskan jalan-jalan dakwah sejak mula diutuskannya Rasulullah SAW. Acara itu diisi dengan menghidangkan makanan sebelum para hadirin kembali ke tempat masing-masing."

Dengan tidak berlebihan saya katakan bahawa perayaan semacam itu tergolong dalam bidaah hasanah yang bila dilakukan akan mendapat pahala. Mereka telah mengagungkan kedudukan Nabi SAW dan menyatakan kesyukuran mereka di atas kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu umat.

Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah (Lihat kitab: Iqtidha as-Shirath al-Mustaqin).
Berkata Syeikh Islam Ibnu Taimiyah: "Memuliakan Maulid dan merayakannya setiap tahun seperti yang dilakukan oleh sesetengah orang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT kerana niatnya baik dan memuliakan Rasulullah SAW."

Terdapat ramai lagi ulama' yang turut membolehkan sambutan Maulidur Rasul ini antaranya seperti: Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Allamah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syeikh Muhammad al-Khazraji, al-Muhaddith Syeikh Dr. Al-Sayyid Muhammad bin al-Sayyid Alawi al-Maliki, Syeikh Atiyah Saqar, Syeikh Prof. Dr. Yusof al-Qaradhawi, Syeikh Prof. Dr. Ali Jumaah dan lain-lain lagi.

PERINGATAN PENTING

Kaedah Fiqhiyah menyatakan bermaksud:
Tidak boleh dibantah sesuatu hukum yang berlaku khilaf di kalangan fuqaha. Hanya yang boleh dibantah ialah perkara mungkar yang disepakati oleh para ulama di atas pengharamannya. (Sila lihat kitab al-Asybah Wa al-Nazair Fi Qawaid Wa Furu Fiqh al-Syafiiyah karangan Imam Jalaluddin Al-Sayuti).

Maksud kaedah ini (di atas) secara lebih jelas ialah kita tidak boleh menafikan, membantah, atau menuduh bidaah lagi sesat dan sebagainya kepada orang lain yang memilih salah satu pendapat dalam perkara agama yang berlaku perselisihan pendapat ulama' padanya. Malangnya jika dilihat fenomena hari terdapat segelintir golongan yang menceburi lapangan dakwah Islamiah menyanggah kaedah ini. Mereka dengan sewenang-wenangnya mengeluarkan perkataan yang kesat kepada orang yang berpegang dengan perkara khilafiyyah yang tidak sealiran dengan mereka dengan mengkafirkan, memfasiqkan dan membidaahkan golongan tersebut. Malah mereka hanya menyeru orang lain supaya memahami dan menerima pendapat mereka sahaja sedangkan mereka tidak melihat terlebih dahulu keadaan tempat dan suasana pada ketika itu. Inilah antara masalah terbesar yang menimbulkan banyak kesan negatif kepada umat Islam semenjak sekian lama.

PENUTUP

Suka saya mengambil kata-kata al-Muhaddith Syeikh Dr. Al-Sayyid Muhammad bin al-Sayyid Alawi al-Maliki seperti berikut:
"Bahawa sesiapa yang hendak menolak perayaan ini atau perhimpunan mengingati Maulidur Rasul SAW atau merayakan kelahirannya atau kehidupannya pada musim tertentu dengan alasan para salaf tidak pernah melakukannya maka alasan itu bukanlah satu dalil yang boleh diterima bahkan ia tidak berdalil langsung."

Di sini saya ingin menyeru kepada semua umat Islam agar sentiasa mengingati serta mendalami sirah baginda SAW dan mengambil pengajaran daripadanya. Sayangilah dan hormatilah baginda SAW.

-ibnumustafa-

No comments: