PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Thursday, April 15, 2010

Peranan Aqidah Dalam Pembinaan Ummah

Pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghantui manusia dalam hidupnya adalah dari manakah ia berasal (di dunia ini), kemanakah ia akan dikembalikan kelak dan apakah tujuan kehidupannya ini?

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan manusia kepada dirinya sepanjang masa ini memerlukan jawapan yang jitu dan memuaskan, supaya ia, berdasarkan jawapan tersebut, dapat mengambil sikap yang tegas dalam kehidupannya, meluruskan perilakunya dan menegakkan undang-undang ideal yang diminati oleh masyarakatnya.

Dengan asumsi-asumsi hampa dan tidak memuaskan rasa ingin tahu manusia akan hakikat dan realiti kehidupan, aqidah-aqidah hasil rekacipta manusia (al-'aqai'd al-wadl'iyah) mengalami kegagalan fatal dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawapan-jawapan yang dilontarkan oleh aqidah-aqidah tersebut dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu antara lain; ‘manusia ditemukan dengan sendirinya’, ‘manusia ditemukan akibat perkembangan materi’ dan lain sebagainya.

Dan kegagalan aqidah-aqidah itu tidak sampai di sini saja. Mereka juga gagal dalam menciptakan formulasi-formulasi undang-undang kemasyarakatan yang dapat membina manusia dan merealisasikan kebahagiannya.

Di saat aqidah dan kepercayaan-kepercayaan agama yang tidak asli itu menjawab pertanyaan-pertanya an di atas dengan jawapan-jawapan yang palsu dan membingungkan dengan asumsinya bahawa manusia memiliki pencipta, akan tetapi pencipta yang serupa dengan makhluknya, aqidah Islam telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jitu dan memuaskan. Aqidah Islam mengakui bahawa manusia memiliki Pencipta Yang Maha Bijaksana lagi Kuasa yang tidak dapat dicapai dengan panca indra dan tidak boleh disamakan dengan manusia. Aqidah Islam menegaskan bahawa manusia diciptakan untuk sebuah tujuan yang tinggi, iaitu menyembah Allah SWT yang keputusannya nanti, ia akan dapat mencapai tingkat kesempurnaan dan keabadian yang tertinggi.

Di samping itu, aqidah ini juga mewujudkan naluri ideal (dalam diri manusia) yang Islam menganjurkan agar naluri tersebut selalu dikembangkan demi terwujudnya manusia sempurna di bidang pemikiran, sosial dan perilaku. Begitu juga demi terwujudnya keperibadian beraqidah yang berjalan sesuai dengan akal yang terarah, perilaku yang lurus dan siap mengembang misi, tidak seperti keperibadian yang mengalami kehakisan aqidah, yang seluruh perhatiannya tercurahkan kepada egoisme dan kemaslahatan dirinya. Keperibadian semacam ini akan mengalami kehilangan akal, kemelut jiwa dan kehilangan tujuan dalam hidup.

Patut untuk diingat di sini bahawa aqidah Islam bukan seperti aqidah (yang didefinisikan oleh) para filsufi yang tidak lebih dari sekadar teori pemikiran yang tersembunyi di sudut-sudut otak manusia. Akan tetapi aqidah Islam adalah sebuah kuasa yang bergerak di dalam hati dan berpengaruh secara positif pada jiwa dan anggota badan. Dengan ini, orang yang memiliki aqidah akan terdorong untuk berjuang di medan jihad dan beramal. Atas dasar ini, aqidah Islam (pada masa kejayaan Islam) telah menjadi sebuah kekuatan yang aktif dan motor penggerak (bagi muslimin) yang telah mampu mengubah perjalanan sejarah, merombak kebudayaan-kebudayaan (yang berlaku kala itu), meletuskan revolusi-revolusi agung dalam kehidupan manusia, baik di bidang kehidupan sosial mahupun pemikiran dan menciptakan kemenangan ketenteraan. Telah kita ketahui bersama bahawa kelompok minoriti (muslim) Makkah yang tertindas telah mampu bertahan selama tiga belas tahun menghadapi kezaliman yang melanda mereka bagai taufan dengan aqidah tersebut.

Aqidah inilah yang telah berhasil mengumpulkan tentara sebanyak sepuluh ribu orang untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW yang sebelumnya beliau tidak memiliki kekuatan ketenteraan dan lari dari Makkah secara sembunyi-sembunyi kerana diusir oleh orang-orang kafir Makkah. Dan orang-orang yang memerangi beliau sepanjang masa itu tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan iman yang kukuh ini. Oleh kerana itu, mereka menyerah dan menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau atau membayar jizyah.

Muslimin kala itu memiliki maksud kemenangan yang paling kuat, iaitu aqidah Islam yang telah mampu menciptakan hal-hal yang tidak dipercayai oleh manusia biasa. Aqidah ini telah memberanikan Hamzah RA untuk memimpin perang pertama Islam yang hanya berkekuatan tiga puluh pasukan berkuda ketika menghadapi tiga ratus pasukan berkuda Quraisy di pinggiran Laut Merah. Perang Islam ini tidak hanya keluar ke medan perang sekadar untuk mempamerkan susuk tubuh yang tegap. Perang ini memiliki semangat juang tinggi yang hanya ingin bertujuan menumpas musuh yang kekuatannya lebih besar sepuluh kali ganda dari kekuatan dirinya.

Dan belum pernah terjadi dalam sejarah pertempuran-pertempuran Islam yang selalu menghasilkan kemenangan-kemenangan gemilang itu, kekuatan muslimin secara kebendaan setara dengan kekuatan musuh. Akan tetapi, dari sisi jumlah dan prasarana, kekuatan mereka terkadang hanya seperlima lebih kecil dari kekuatan musuh. Kemenangan yang mereka peroleh itu bersumber dari kekuatan spiritual yang terpancar dari aqidah dan kekuatan-kekuatan ghaib yang turun kepada mereka secara bersambung-sambung. Prasarana kebendaan hanyalah pelengkap kemenangan tersebut.

Dengan ini, aqidah adalah kekuatan yang fundamental dalam setiap pertempuran (yang pernah terjadi pada masa kejayaan) Islam dan faktor utama terwujudnya kemenangan di segala bidang.

Dan supaya kita mampu mewujudkan sebuah kebangkitan peradaban di dalam diri setiap individu muslim, (salah satu cara yang efektif adalah) kita mengingatkannya akan persembahan- persembahan yang telah dianugerahkan oleh aqidah Islam ini kepada masyarakat muslim masa lampau.

Benar, bahawa seorang muslim tidak akan membuang aqidahnya dari sanubarinya. Akan tetapi, dek kerana adanya perang pemikiran yang menyerang aqidah tersebut dan faktor-faktor dekadensi moral yang menyerang masyarakatnya sebagai akibat dari jauhnya mereka dari budaya dan ajaran-ajaran langit, aqidah tersebut akan kehilangan fungsi, dan ia akan kehilangan rasa perpaduan sosial dalam praktik kehidupan seharian.

Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah:

Pertama, mengenalkan setiap individu muslim dengan aqidah yang benar melalui sumber-sumbernya yang bersih dan suci.

Kedua, meyakinkannya akan kebenaran aqidah yang dimiliki, kesahihan aqidah tersebut untuk dipromosikan di zaman moden ini dan keunggulannya secara mutlak atas aqidah-aqidah yang lain.

Ketiga, berusaha untuk memulihkan kembali peranan aqidah dalam membina ummah supaya aqidah tersebut merasuk ke dalam sanubarinya berbentuk sebuah iman yang kukuh, perilaku yang baik dan akhlak yang terpuji dalam perilaku seharian, sebagaimana aqidah tersebut telah mempengaruhi cara hidup muslimin terdahulu dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Untuk merealisasikan tujuan ini, saya mengangkat pembahasan yang meliputi peranan aqidah dalam membina manusia, baik secara pemikiran, tata cara kehidupan sosial dan kejiwaan, dan refleksi-refleksinya terhadap etika dan perilaku seorang muslim ini ke permukaan. Dan di sini juga saya mengenengahkan peranan Ahlul Bait AS yang besar dalam memelihara aqidah dan memerangi usaha-usaha (sebahagian orang) yang ingin melupakan muslimin (terhadap erti hidup) yang sedang menimpa masyarakat muslim dalam dunia politik di masa kini.

Patut disinggung di sini, dalam pembahasan ini saya mengikuti metod naqli dan bersandarkan kepada rujukan-rujukan Islam.

-ibnumustafa-

No comments: