PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Sunday, August 14, 2011

Hukum Lewat Mandi Hadas Setelah Berjimak Di Malam Hari

Soalan:

1. Apakah sah puasa bagi orang yang berjimak pada malam hari pada bulan puasa tetapi hanya melakukan mandi hadas setelah terbit fajar tetapi sebelum terbit matahari?

2. Apakah hukum melewatkan mandi hadas?

3. Apakah sah solat seseorang yang ragu-ragu sama ada dia sudah mandi hadas atau belum?

Jawapan:

1. Yang membatalkan puasa ialah jimak pada siang hari. Sedangkan pada malam harinya dibolehkan, sekalipun mandi hadas setelah terbit fajar. Orang yang berhadas besar sah berpuasa, kerana suci dari hadas besar dan kecil bukan syarat sah puasa.

Orang yang melewatkan mandi hadas juga tidak batal puasanya dan boleh terus berpuasa, dan puasanya tetap sah selagi mana dia tidak membatalkan puasanya.

Syarat-syarat sah puasa menurut Mazhab Imam Syafi'e:

1. Islam ketika berpuasa

2. Mumayyiz

3. Suci dari haid, nifas dan wiladah

4. Berpuasa pada waktunya

Al-Khatib asy-Syarbini menjelaskan:

“Dan jika suci perempuan yang haid pada malam hari dan berniat puasa, seterusnya berpuasa atau berpuasa orang yang berjunub tidak mandi terlebih dahulu, maka sah puasanya...” - Mughnil Muhtaj, vol.1, hlm.436.

Katanya lagi:

“Ada hadith salihin (Bukhari & Muslim) yang mengatakan bahawa Nabi S.A.W berpagi-pagi (subuh) dalam keadaan junub dari jimak, bukan kerana mimpi, kemudian Baginda mandi dan berpuasa.” (ibid.)

Katanya lagi:

“Adapun hadith Bukhari: "Barangsiapa yang berjunub, maka tiada puasa baginya", ia dimengertikan dengan orang yang berjimak ketika mendekati waktu subuh dan meneruskannya (sehingga masuk waktu). Sebahagiannya pula mengatakan bahawa hukum dari hadith berkenaan telah dimansuhkan.” (ibid.)

2. Melewatkan Mandi Hadas - Mandi hadas boleh ditunda dari malam sehingga siang. Dengan itu, pasangan yang berjimak boleh melewatkan untuk mandi hadas sehingga pagi dan mengerjakan mandi hadas sejurus sebelum mengerjakan solat subuh, tetapi pasangan itu disunatkan berwudhuk sebelum tidur jika ingin melewatkan mandi hadas mereka hingga ke pagi.

Seseorang itu boleh melewatkan mandi hadas sebelum solat. Setelah masuk waktu solat, ia wajib mandi sebelum boleh menunaikan solat.

3. Ragu-ragu - Jika seorang yang mengerjakan solat tetapi ragu-ragu apakah sama ada ia sudah mandi wajib atau belum, maka seluruh solat yang telah dikerjakannya (selama itu) adalah sah, dan untuk solat-solat berikutnya ia harus mandi wajib dahulu.

Wallahu 'alam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rujukan:
Al-Feqh Alal Mazahibil Arba'ah, vol 1, Abdul Rahmana al-Jaziri Mughnil Muhtaj, vol 1

-ibnumustafa-

No comments: