PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Tuesday, November 25, 2008

The Boss.. haha!!

Boss: At the beginning, Be good, you will be fine..


After one week,
Boss: Need to work harder!!After one month,
Boss: Need to work harder for the company!After one quater,
Boss: I've told u to work harder...u heard me!!!??

Hahahahaha.....

-am-

No comments: