PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Thursday, January 15, 2009

Bukan sekadar DENGGI dan CHIKUNGUNYA!!

Penyakit atau wabak yang sering menyerang para 'amilin (pejuang) gerakan islam. Masalah dalaman ini sentiasa mengganggu gugat perjalanan gerakan islam. Ianya berpunca dari tindak tanduk para pendukung islam yang tidak komited dan gagal mempersiapkan diri sebagai pendukung islam.

Wabak pertama : Al-Futur

Tahap al-futur yang paling rendah ialah malas, menangguh-nangguh, melengah-lengahkan dan tahap yang paling tinggi ialah berhenti terus atau diam sesudah bergerak cergas secara berterusan.

Sebab-sebab berlaku al-futur:

i. sikap keterlaluan dalam agama

ii. membazir dan melampaui batasan menggunakan sesuatu yg diharuskan

iii. meninggalkan jemaah dan memilih hidup berseorangan

iv. kurang mengingati mati dan akhirat

v. pengabaian melakukan ibadat harian

vi. mengambil makanan yang haram atau syubhah

vii. penumpuan 'amilin ke atas sudut tertentu dari ajaran islam

viii. gagal memahami sunnatullah tentang alam dan penghidupan

ix. mengabaikan hak tubuh badan kerana bebanan tugas dan tanggungjawab di samping kekurangan tenaga 'amilin

x. tidak bersedia menghadapi halangan dan cabaran dalam perjuangan

xi. mendampingi golongan yang tidak berjiwa besar

xii. sambil lewa menjalankan tugas sama ada di peringkat individu atau di peringkat jemaah

xiii. terlibat dengan perbuatan jahat dan maksiat terutamanya melakukan dosa kecil serta memandangnya sebagai remeh

Wabak kedua : Pemborosan

Pembaziran ialah perbuatan yang melampaui batas kesederhanaan sama ada dalam perkara makanan, minuman, pakaian dan lain-lain.

Kesan ke atas para 'amilin

i. badan dihinggapi penyakit

ii. keras hati

iii. lembab daya pemikiran

iv. rangsangan melakukan kejahatan dan dosa

v. kecundang di saat-saat genting dan mencabar

vi. tidak menjaga dan mengambil berat terhadap org lain

vii. ditanya di hadapan Allah SWT di akhirat

viii. terlibat dengan pendapatan haram

ix. menjadi saudara syaitan

x. terhalang dari kasih syg Allah SWT

Wabak ketiga : Al-Isti’jal (gopoh atau terburu-buru)

Keinginan untuk mengubah realiti penghidupan masa kini dalam sekelip mata atau kurang dari sekelip mata tanpa menilai kesan buruk yang akan berlaku dan tidak memahami suasana persekitaran

Wabak keempat : Al-Uzlah (memencilkan diri)

Mengutamakan penghidupan secara berseorangan dengan meninggalkan penghidupan secara berjemaah

Wabak kelima : Al-I’jab bil nafsi (terpesona dengan diri sendiri)

Suatu kegembiraan terhadap diri sendiri, hasil dari apa yg dilakukannya sama ada perbuatan tanpa menyinggung org lain, tanpa mengambil kira perkataan dan perbuatan tadi baik atau buruk, terpuji atau terkeji.

Wabak keenam : Al-Ghurur

Kekaguman seorang 'amilin terhadap dirinya sendiri sehingga mendorongnya ke tahap menghina dan memperkecilkan apa yang diusahakan org lain yang menyerupai apa yang ia sedang lakukan. Namun, sikapnya itu tidaklah sampai ke tahap memperlekehkan peribadi saingannya

Wabak ketujuh : Al-Takabbur

Seseorang 'amilin itu menonjolkan kebesaran ke atas dirinya dalam bentuk menghina org lain dan memperlekehkan kewibawaan mereka. Di samping itu, ia dengan angkuh menolak untuk menerima kebenaran dari orang lain.

Semoga kita tidak tergolong dan tidak terjebak dengan wabak-wabak yang lebih berbahaya ini. Na'uzubillahi min zalik..

* Petikan dari penulisan Dr.Asy-Syed Muhammad Noh dalam bukunya yg bertajuk: Wabasepanjang jalan (Jilid 1)

No comments: