PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Saturday, August 9, 2008

Keajaiban Al-Quran : Keajaiban Dari Sudut Analisa Matematik

(angka 19)

(al-Quran :surat
ke-74 ayat : 30-31)
yang artinya sbb
:

“Yang atasnya ada sembilanbelas. ……..,dan tidaklah Kami jadikan bilangan mereka itu (angka 19) melainkan untuk menjadi cubaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang
diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yangberiman bertambah imannya,dan supaya orang-orang yang
diberi Al Kitab dan orang-orang mukminitu tidakragu-ragu, dan supaya orang-orangyang di dalamhatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata:
Apakah yang dikehendaki Allah denganbilangan inisebagai perumpamaan?”.1. Ayat pertama (1:1), 'Bismillahirrahmanirrahiim', terdiri daripada 19 huruf Arab.

2. 'Bismillahirrahmanirrahiim', terdiri dari kelompok kata "Ismi, Allah,Ar Rahman dan Ar Rahim"
a. Jumlah kata "Ismi" dalam Quran =19 kali(19 x
1)
b. Jumlah kata "Allah "dalam Quran =2,698 kali (19 x 142)
c. Jumlah kata "Ar Rahman "dalam Quran =57 kali (19 x 3)
d. Jumlah kata "Ar Rahim"dalam Quran =114 kali (19 x 6)

1+142+3+6=152 =(19x8)

3. Jumlah surah dalam Al-Quran ialah 114 = 19 x 6

4. Jumlah Bismillah sebanyak 114 kali (19x6) di dalam Quran iaitu 113 kali pembuka setiap surah, kecuali surah 9 : Surah Taubah tidak diawali bismillah (namun ia ditemukan semula
sebanyak 1 kali pada ayat 30 dalam surah 27 ) menjadikan 114 = 19x6

5. Dari Bismillah yg tidak diawali pada surah 9 hingga ke bismillah ekstra pada surah 27,
dengan tepatnya
terdapat 19 surah dibilang dari surah 9 ke surah 27.
bilangan : 9,10,.....,25,26,27 = 19 surah

6. Dari fakta 5 di atas, apabila bilangan surah-surah dijumlahkan mulai dari surah ke 9 hingga ke 27 :
(9+10+11+12+....+ 25+26+27 = 342)
342 = 19 x 18
7. Wahyu pertama Surah 96( ayat : 1-5), terdiri daripada 19 kata (19 x 1)

8. Wahyu kedua Surah 68( ayat : 1-9), terdiri daripada 38 kata (19 x 2)

9. Wahyu ketiga Surah 73( ayat : 1-10), terdiri daripada 57 kata (19 x 3)

10. Wahyu yang pertama kali menyatakan ke-Esa Allah adalah wahyu yang ke 19 (surah 112)

11. Jika dibilang surah dari paling belakang surah Quran ke surah Wahyu pertama Surah 96( ayat : 1-5), ternyata bilangan yang ke 19
114,113,....93,94,95,96 = 19 bilangan

114+113....93+94+95+96 =
1995 =( 19x105)

12. Bahagian tengah-tengah Quran jatuh pada surah ke 18 :
ayat 19 (19x1) yang mengandungi kata 'walyatallattof'

13.
Wahyu terakhir yang turun lengkap semua ayat sekaligus adalah (surah 110) terdiri daripada 19 kata, dan ayat yang pertama surah 110 terdiri daripada 19 huruf (19 x 1)untuk melihat lebih lanjut SEHINGGA KE NO. 28 dan dan huruf-huruf "Muqatta-'aat" yang sebahagian ulama menyerahkan maknanya hanya Allah SWT yang mengetahui seperti "ain sin gauuf, alif lam Raa,..dsbg : keajaiban 19 yang dianalisa dalam Quran sila rujuk buku berikut:

TAJUK ETANDA KEAGUNGAN
OLEH NAZRI ZAKARIA; UPM

iii)KENAPA 19?

Kejadian alam juga turut menunjukkan nombor ini. Antaranya matahari,bulan dan bumi berada selari setiap 19 thn, komet Halley melalui sistem solar kita setiap 76 tahun=19x4,secara tepat tempoh mengandung ialah 266(19x14) hari atau 38 minggu (19x2). 19 mempunyai nilai Matematik yg unik kerana ia adalah nombor ganjil dan merupakan gabungan nombor pertama(1) dan terakhir (9) yang seolah-olah mengiakan firman Allah s.w.t dalam surah al-Hadiid ayat 3 yang bermaksud "Dialah Yang Awal dan Yang Akhir…". Tentunya tidak mungkin ini semua satu kebetulan.SesungguhnyaAllah itu Maha Besar lagi Maha Berkuasa.

Bahwa angka 19 adalah kod matematik yang
melatarbelakangi komposisi literatur Quran, suatu
fenomena unik yang tiada duanya yang sekaligus
membuktikan bahwa Quran adalah wahyu Illahi,bukankarya manusia. Otak manusia tidak akan mampu mencipta
karya literatur yang tunduk pada suatu kod matematik
yang sekaligus membawa tema utamanya.

Wallahu a’lam


Sebagai bahan renungan sila renungi beberapa ayat dibawah ini :

Surat ke-15 ayat 9 :

“Sesungguhnya Kami yang
menurunkan Al Quran dan Kami pulalah yang tetap memeliharanyanya.”


Surat ke 41 ayat 42 :

“Yang tidak datang kepadanya
(Quran) kesalahan/kekeliruan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.”

Surat ke-86 ayat 13 :

“Sesungguhnya Al Quran itu
benar-benar firman-Nya yang membedakan antara yang benar dengan yang salah.”

Surat ke-18 ayat 27 :

“Dan bacakanlah apa yang
diwahyukan kepadamu yaitu Kitab Tuhanmu (Quran). Tidak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat-Nya.
Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari pada-Nya.”


Wallahualam………

JUMLAH BILANGAN SESUATU NAMA YANG DISEBUT BEBERAPA KALI DI DALAM AL-QURAN

Bilangan tentang perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran:

DUNIA - 115 kali
AKHIRAT - 115 kali

MALAIKAT - 88 kali
SYAITAN - 88 kali

HIDUP - 145 kali
MATI - 145 kali

FAEDAH - 50 kali
KERUGIAN - 50 kali

UMMAH - 50 kali
PENYAMPAI - 50 kali

IBLIS : PENGHULU SYAITAN - 11 kali
MOHON PERLINDUNGAN DARIPADA IBLIS - 11 kali

BALA/MUSIBAH - 75 kali
BERSYUKUR - 75 kali

BERSEDEKAH - 73 kali
BERPUAS HATI - 73 kali

ORANG YANG SESAT - 17 kali
ORANG YANG MENINGGAL DUNIA - 17 kali

MUSLIMIN - 41 kali
JIHAD - 41 kali

EMAS - 8 kali
KEMURAHAN HIDUP - 8 kali

KEAJAIBAN - 60 kali
FITNAH - 60 kali

ZAKAT - 32 kali
BERKAT - 32 kali

MINDA - 49 kali
NUR - 49 kali

LIDAH - 25 kali
SUMPAH - 25 kali

NAFSU - 8 kali
KETAKUTAN - 8 kali

BERCAKAP DI KHALAYAK RAMAI - 18 kali
BERDAKWAH - 18 kali

KESUSAHAN - 114 kali
KESABARAN - 114 kali

MUHAMMAD - 4 kali
SYARIAT - 4 kali

LELAKI - 24 kali
PEREMPUAN - 24 kali

SOLAT (SEMBAHYANG) - 5 kali

BULAN - 12 kali

HARI - 365 kali

LAUTAN - 32 kali

DARATAN - 13 kali

LAUT dan DARAT = 32 + 13 = 45

Justeru itu, peratusan laut = 32/45 x 100 = 71.11111111 peratus
Peratusan daratan = 13/45 x 100 = 28.88888889 peratus
JUMLAH = 100 peratus
Kajian sains oleh manusia telah membuktikan bahawa air meliputi 71.111 peratus daripada bumi dan tanah meliputi 28.889 peratus.
Begitulah kebesaran dan keagungan ciptaan Allah SWT!!

Nota: Diterjemahkan daripada karya asal yang dipetik daripada “The Series Of The Scientific Miracles In Quraan,” oleh Dr. Tariq Al Suwaidan.

Lihatlah sebahagian daripada hasil kajian seorang cendekiawan Islam terhadap kandungan Al-Quran. Didapati banyak perkara telah disentuh dan telah dibuat kajian oleh manusia seperti nombor, astronomi, angkasalepas, perubatan, geologi, kejuruteraan, minda dan sebagainya.


wallahu’alam

No comments: